Foto: Håkan Berg

Arkitektur och historik

Ur en byggnadsgrupp av enkla, stort tilltagna former, skjuter dess tornkropp upp på samma gång djärvt och värdigt, och den vackra tegelbyggnaden har dessutom genom sitt läge, fått en mycket stor betydelse för såväl Majornas som Masthuggets stadsbild.

Stadsingenjör Albert Lilienberg var mycket entusiastisk över kyrkobyggnaden och framhöll att Ericson här hade tillfört Göteborgs stadsbild något mycket värdefullt. Wikipedia.

Ritad av Sigfrid Ericsson 

Kyrkan är ritad av Sigfrid Ericsson, och blev något av hans genombrott inom kyrkoarkitektur. Han har ritat många kyrkor i och kring Göteborg, men är också arkitekten bakom Göteborgs Konstmuseum.

Sigfrid Ericson är arkitekten bakom flera av Göterborgs ståtliga byggnader och kyrkor.

Läs mer om Sigrid Ericsson på Wikipedia.

Folder om Masthuggskyrkan

I broschyren om kyrkan kan du läsa om interiöra detaljer, ornament och utsmyckningar, dopfunt, textilier med mera. Observera att orgeln renoverats efter att broschyren trycktes. 

Ladda ner broschyren ”En rundvandring i Masthuggskyrkan”

Orgel i Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkans orgel byggdes ursprungligen 1914, och är den största kyrkorgeln i Göteborgs stift. Här kan du lyssna på hur det mäktiga instrumentet låter!

Audioguide

Vill du veta lite mer om kyrkans historik och interiör, kan du lyssna på vår ljudguide.

Guidad tur i Masthuggskyrkan

Med sitt läge och sin unika arkitektur är Masthuggskyrkan en stor sevärdhet i Göteborg.

Masthuggs församling

Guds kärlek i ord och handling. En plats för tro, sökande och socialt engagemang.