Exteriörbild av Högsbo kyrka. I förgrunden blommar en blå blomma.

Om Högsbo församling

Tro, hopp och kärlek

Högsbo församling vill visa på att ett liv i Jesus fotspår är jordigt, kroppsligt, och passionerat och söka skapa glimtar av Guds rike här på jorden i gemenskap med andra.

Vår identitet utgår från en öppenhet för och nyfikenhet på människors tro, sökande och sociala engagemang i förvissningen om att en gudslängtan är nedlagd i oss alla och leder till befrielse. Vårt uppdrag är att visa på Guds närvaro i världen, och att bidra till att tro, hopp och kärlek blir synlig och ges möjligheter att växa.