Exteriörbild av Högsbo kyrka. I förgrunden blommar en blå blomma.

Om Högsbo församling

Högsbo församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyre via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Personal

Här hittar du oss som arbetar i Högsbo församling.

Illustration av en hand som klubbar med en ordförandeklubba.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.

Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

Abstrakt bild med bubblor. I bubblorna finns olika emojis bl.a. en skola, en kyrka och en regnbågsflagga.

Kyrka och skola

Carl Johans pastorat erbjuder besök för skolklasser i alla kyrkor. Våra präster och diakoner erbjuder också stöd vid en eventuell kris.

Två personer går längs en stig och pratar med varandra.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.

Ljusbäraren i Högsbo kyrka.

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Högsbo församling – en plats och en tid för din och Guds närvaro, för livet och världen.

Svartvit illustration. Silhuetter av kyrkorna i Carl Johans pastorat som sitter ihop i en linje.

Kontakta Carl Johans pastorat

Kontaktuppgifter till församlingar, gemensamma verksamheter och personal i Carl Johans pastorat.