Musik och körer

I Högsbo församling finns ett rikt och sprudlande musikliv som är öppet för alla!

Rekommendationer under Covid-19

Oavsett verksamhet följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer som gäller för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Håll avstånd och stanna hemma om du inte känner dig frisk.

För aktuella verksamheter se kalendern. Hör gärna av dig till vår reception om du har några frågor.

Genom musik lär vi känna varandra och Gud. I Högsbo församling finns körer, musikgudstjänster och konserter. Musiken är en stor del av gudstjänsterna i Kaverös och Högsbo kyrkor. Församlingens körer sjunger regelbundet i våra gudstjänster.

Lars-Magnus Österberg

Lars-Magnus Österberg

Högsbo församling

Musiker

Katarina Solén Hiller

Katarina Solén Hiller

Organist

Ännu mera musik?

Utöver våra konserter, som finns på konsertprogram-sidan, så har vi också fantastiska musikgudstjänster. De hittar du i kalendern!

Till kalendern