Musik och körer

I Högsbo församling finns ett rikt och sprudlande musikliv som är öppet för alla!

Rekommendationer under Covid-19

Oavsett verksamhet följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer som gäller för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Håll avstånd och stanna hemma om du inte känner dig frisk.

För aktuella verksamheter se kalendern. Hör gärna av dig till vår reception om du har några frågor.

I ton och tro

Genom musik lär vi känna varandra och Gud. I Högsbo församling finns körer, musikgudstjänster och konserter. Musiken är en stor del av gudstjänsterna i Kaverös och Högsbo kyrkor. Församlingens körer sjunger regelbundet i våra gudstjänster.

Lars-Magnus Österberg

Lars-Magnus Österberg

Högsbo församling

Musiker

Katarina Solén Hiller

Katarina Solén Hiller

Organist

Ännu mera musik?

Utöver våra konserter, som finns på konsertprogram-sidan, så har vi också fantastiska musikgudstjänster. De hittar du i kalendern!

Till kalendern