Musik och körer

I Högsbo församling finns ett rikt och sprudlande musikliv. Här finns konserter, körverksamhet och musikgudstjänster.

Musiken är en stor del av gudstjänsterna i Kaverös och Högsbo kyrkor. Församlingens körer deltar regelbundet och våra många Musikgudstjänster har stor variation i tema och ton. 

Lars-Magnus Österberg

Lars-Magnus Österberg

Högsbo församling

Musiker

Katarina Solén Hiller

Katarina Solén Hiller

Organist

Ännu mera musik?

Utöver våra konserter, som finns på konsertprogram-sidan, så har vi också fantastiska musikgudstjänster. De hittar du i kalendern!

Till kalendern