Foto: Ronald Eek

Gudstjänster

Välkommen att fira mässa i Högsbo församling!

Digitala gudstjänster

På grund av restriktionerna med anledningen av pandemin firar vi inga gudstjänster i kyrkorna. I stället sänder vi gudstjänster på YouTube, välkommen att delta!

Länk till Carl Johans pastorats YouTube-kanal

En gudstjänst hjälper oss att tolka livets skeden och att möta Gud. Gudstjänsten är också ett tecken och vittnesbörd om kyrkans tro och närvaro i samhället. En huvudgudstjänst firas på en söndag eller helgdag och under veckan firas enklare och kortare gudstjänster och mässor.

2xgudstjänst=söndag

Behöver du landa, lyssna, vara, vandra?
Vi möter Gud och varandra i gudstjänst.

Söndagar kl. 11

Kaverös kyrka

Söndagar kl. 17

Högsbo kyrka

Gudstjänst på finska

Sverige-finska församlingsverksamheten är en del av Carl Johans pastorat, och firar regelbundet gudstjänst i Högsbo kyrka. Tider för dessa gudstjänster hittar du i vår kalender nedan, men läs gärna mer på deras hemsida för att hitta till all finskspråkig verksamhet. 

Varje vecka firas flera gudstjänster i våra kyrkor men också på flera äldreboenden och i Sjukhuskyrkan

Gudstjänster på söndagar

gudstjänst kl. 11

En traditionell gudstjänst/mässa med mycket musik och sång, ibland Stor & liten med fokus på barn, ibland med större musiksatsningar.

Kaverös kyrka

Högsbomässa kl. 17

Kaverös kyrka.

En enkel mässa där ordet, musiken och tystnaden ljuder.

Högsbo kyrka

Veckomässa

På torsdagskvällar firar vi en enkel mässa med samtal i Högsbo kyrka.

torsdagar kl. 18 - inställd

En kortare kvällsmässa som vi firar längst bak i kyrkan. Enkelt och innerligt.

Högsbo kyrka

Temagudstjänster

Smedjemässa

Gästande musiker och teman relaterade till vår tids stora frågor. Inom ramen för Högsbo smedja, söker vi samla teologer, kultur-utövare och människor med praktisk erfarenhet för att hjälpa varandra skapa hoppfulla liv, och är en fortsättning på ett mångårigt församlingsarbete för omställning och miljöfrågor. 

fler temamässor

Musikmässa, familjegudstjänst och Spagetti-gudstjänst är några andra exempel på temamässor som återkommer under året. Håll utkik i kalendern och på facebook! 

Högsbo kyrkas öppettider

Kyrkan är bemannad söndagar kl. 11–15, men kyrkan är också öppen under stora delar av veckan. Då är du välkommen in för att tända ett ljus eller bara sitta en stund.