Församlingsråd

Högsbo församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyre via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Mer om kyrkorådet kan du läsa på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Högsbos församlingsråd

Ordförande

Marine Clarin Hellman

Ledamöter

  • Anita Edman
  • Gustav Fernlöf
  • Dan Melander
  • Yvonne Kjellström

Ersättare

  • Marcus Leonsson
  • Joanna Saguti Said
  • Helena Backstad