Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

Regnbågsnyckeln – en hbtq-märkning

I Carl Johans pastorat hissas självklart regnbågsflaggan under WestPride, och församlingarna är också närvarande på festivalen genom engagemang i programpunkter och i kyrkans tält på området.

Länk till WestPride

Lika självklart vigs samkönade par likaväl som heteropar under hela året. 

Mångfaldsarbetet har också konkretiserats genom att alla fyra församlingarna har genomgått eller ska genomgå hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

Normer och inkludering

Under 2019 genomgick Oscar Fredriks och Högsbo församlingar processmodellen Regnbågsnyckeln. 2020 var det Carl Johans församlings tur och 2021 går Masthuggs församling genom processen. Modellen består av sex olika steg, uppkallade efter färgerna i regnbågsflaggan.

Processen innehåller bland annat utbildning i normer, bemötande och inkludering och hbtq, studiecirklar och formulering av mångfaldsvisioner.

Regnbågsnyckelns historia

2016 tog Riksförbundet EKHO tillsammans med Svenska kyrkan i Växjö stift initiativ till en hbtq-märkning utifrån Svenska kyrkans kyrkomötes beslut 2013 om att församlingarna ska uppmuntras att hbtq-certifieras. Under 2016–2017 testades Regnbågsnyckeln i Växjö stift. 2017 beslutade Svenska kyrkan att Regnbågsnyckeln 2018 ska erbjudas till alla församlingar.
Regnbågsnyckeln ägs av Riksförbundet EKHO och Studieförbundet Sensus och är skyddad som varumärke.

Länk till EKHO:s sida om regnbågsnyckeln

Länk till Sensus sida om regnbågsnyckeln

En vigsel mellan två kvinnor i brudklänningar i Masthuggskyrkan. Brudparet står framför prästen.

Vigsel och bröllop

Störst av allt är kärleken!

13 novemeber 2021 - #Vardeljus

En dag om kristen feminism med fokus på metoo-uppropet och #Vardeljus. Seminarium och panelsamtal i Carl Johans församling.

Ludvig Lindelöf och Pontus Bäckström står i en trappa. Ljuset från ett fönster lyser upp från vänster.

Ingen hinner fram

Podcast om kyrka, tro, samhälle, populärkultur och kanske lite politik, med Ludvig Lindelöf och Pontus Bäckström.

  Kontaktperson

 • Anders Leitzinger

  Anders Leitzinger

  Oscar Fredriks församling, Masthuggs församling, Carl Johans församling, Högsbo församling, Carl Johans pastorat

  Kyrkoherde

  Mer om Anders Leitzinger

  Kyrkoherde i Carl Johans pastorat