Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

Regnbågsnyckeln – en hbtq-märkning

I Carl Johans pastorat hissas självklart regnbågsflaggan under WestPride, och församlingarna är också närvarande på festivalen genom engagemang i programpunkter och i kyrkans tält på området.

Länk till WestPride

Lika självklart vigs samkönade par likaväl som heteropar under hela året. 

Mångfaldsarbetet har också konkretiserats genom att alla fyra församlingarna ska genomgå hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln senast 2020.

Normer och inkludering

Under 2019 genomgick Oscar Fredriks och Högsbo församlingar processmodellen Regnbågsnyckeln. 2020 är det Masthuggs och Carl Johans församlingars tur. Modellen består av sex olika steg, uppkallade efter färgerna i regnbågsflaggan.

Processen innehåller bland annat utbildning i normer, bemötande och inkludering och hbtq, studiecirklar och formulering av mångfaldsvisioner.

Regnbågsnyckelns historia

2016 tog Riksförbundet EKHO tillsammans med Svenska kyrkan i Växjö stift initiativ till en hbtq-märkning utifrån Svenska kyrkans kyrkomötes beslut 2013 om att församlingarna ska uppmuntras att hbtq-certifieras. Under 2016–2017 testades Regnbågsnyckeln i Växjö stift. 2017 beslutade Svenska kyrkan att Regnbågsnyckeln 2018 ska erbjudas till alla församlingar.
Regnbågsnyckeln ägs av Riksförbundet EKHO och Studieförbundet Sensus och är skyddad som varumärke.

Länk till EKHO:s sida om regnbågsnyckeln

Länk till Sensus sida om regnbågsnyckeln

Kontaktperson

Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Oscar Fredriks församling, Masthuggs församling, Carl Johans församling, Högsbo församling, Carl Johans pastorat

Kyrkoherde

Mer om Anders Leitzinger

Kyrkoherde i Carl Johans pastorat