Foto: Hanna Bodell

Rolf-Åke Fält går i pension

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen 28 maj tackar vi av organisten Rolf-Åke Fält som går i pension efter drygt 37 år i församlingens tjänst.

Mottagning efter gudstjänsten

Efter gudstjänsten kl. 11 i Carl Johans kyrka vidtar en mottagning med enklare mat (lax + potatis) i församlingshemmet, drop in kl. 12.30–14.30.

För att få en bild av hur många som deltar/äter på mottagningen ser vi gärna att du anmäler dig senast 21 maj till carljohan.pastorat@svenskakyrkan.se

Skriv ”Anmälan 28/5” i rubrikraden.

Avskedskonsert i Carl Johans kyrka

På kvällen kl. 18 blir det avskedskonsert i Carl Johans kyrka, där Rolf-Åkes gärning får komma till uttryck i val av både musiker och musik.

Hållplats Carl Johan: Rolf-Åkes sista onsdagsmusik

Onsdag 24 maj kl. 12 spelar Rolf-Åke sin sista onsdagsmusik som ordinarie kyrkomusiker i Carl Johans församling. Repertoaren blir en organistens önskestund.