Foto: Mikaela Taffo

Öppethållare efterlyses

Vi vill gärna hålla kyrkan öppen, du kan hjälpa oss göra det möjligt.

Under våren fram till och med den 9 juni har vi kyrkan öppen för besökare kl. 16-18 på tisdagar. För att kunna göra detta och för att desutom eventuellt kunna fortsätta med det även längre fram så skulle vi behöva din hjälp.

Vi vill gärna hålla kyrkan öppen. 

Vill du vara med och göra det möjligt? Ett par timmar per termin är det som behövs och tiden är onsdagar kl 16-18.

Vill du testa? Hör av dig!

Gunnel Claesson

Gunnel Claesson

Carl Johans församling

Diakon

Mer om Gunnel Claesson

Öppen mottagning: onsdag kl 10.00-11.30