Inspirationsdag för ideella medarbetare

Nyhet Publicerad

I Carl Johans församling finns många ideella krafter, både unga ledare och äldre med olika uppdrag. Den här dagen samlas vi allihopa för workshops och fortbildning.

Välkommen att vara med på en inspirations- och fortbildningsdag i Carl Johans församling! Vi som möts är ideella medarbetare, både unga ledare och äldre med olika uppdrag. Du som skulle vilja engagera dig mer är också välkommen! Det blir inspirationspass och workshops. Dagen bjuder också på gemenskap, nya bekantskaper – och så god mat förstås!

16 mars kl. 9.30-14.30
Högsbo kyrka

Gå utetrappan till nedre våningen. 

Workshops, mat och andakt

Schemat för dagen ser ut som följer: 

9.45 Startdax med kaffe och frukt
10.00 Andakt
10.15 Inspirationspass 1 – Unga ledare
10.45 Paus
11.00 Inspirationspass 2 – ideella medarbetare
12.00 Lunch
13.00 Workshops (se nästa sida!)
14.00 Gemensam andakt och avslutning

Vilken workshop vill du delta i?

Ange vilken du vill vara med på när du anmäler dig. 

Workshop 1: Språkets kraft i en kyrka för alla

Hur funkar gudstjänstspråket för hbtq-personer? Vi samtalar om ordval i psalmer, böner och tal. Ett pass om inkludering i både teologi och människosyn.

Workshop 2: Döden

Till kyrkan kommer ofta människor med tankar om döden. Att prata om svåra saker kan ofta göra det mindre skrämmande. Tillsammans samtalar vi här om erfarenheter, rädslor, tankar och bilder.

Workshop 3: Vem är prästen och vem är du?

Vi delar livsberättelser med vår nya präst Frida Ohlsson.

Workshop 4: Bibelsamtal

Vi samtalar om någon av fastetidens bibeltexter.