Foto: Anders Thundal

23 november - Julbasar

Uppträdande, glögg, fiskdamm, lotterier mm. Kl. 11- 14 i Kungsladugårds kyrka

Julbasaren återuppstår!

Uppträdande av Husbandet, glögg och fika, lotterier, fiskdamm, gemenskap.

Julbasaren ordnas av Stiftelsen Carl Johans Ungdomshem.

Inkomsterna går till barn- och ungdomsarbetet i Carl Johans församling och till Beautiful Gates, en organisation som arbetar med barns hälsa och utbildning i Kapstadens kåkstäder.