Kyrkans besökstjänst

Hembesök till ensamma i Majorna.

Många i vår stadsdel lider av ensamhet. Kyrkans besökstjänst är under upparbetning i Carl Johans församling. Redan nu arbetar några ideella medarbetare tillsammans med präst, musiker och diakon på äldreboendena Lotsen och Gråberget. Vi behöver bli fler!

Vi håller också på att bygga upp en hembesöksgrupp. Två och två  besöker vi främst gamla och sjuka för samtal och gemenskap. Vi gör alltså inte hemtjänst- eller hemvårdsuppgifter. Behoven är stora och vi behöver bli fler också i den här verksamheten.