En grupp ungdomar syns i motljus, ovanför syns emojis för en kyrka, ett hjärta och en skola.

Skolkyrkan i Majorna

Till Carl Johans församling kan förskolebarn och skolbarn få komma och höra mer om kyrkan, byggnader och traditioner.

Upptäck kyrkan

Carl Johans församling erbjuder flera olika möjligheter för förskolebarn och skolbarn att upptäcka kyrkan. Ni kan komma till oss och vi kommer gärna till er!

Kyrkvisning

Efter samråd med lärare/pedagog anordnar vi gärna en visning av kyrkan utefter gruppens önskemål och behov.

Dramatiserade jul och påskvandringar samt förskolegudstjänster

Tillsammans med andra kyrkor och samfund i stadsdelen  anordnar vi årligen vandringar kring de stora högtiderna. Till förskolorna erbjuder vi enskilda samlingar. Utskick om anmälan och annan info kommer i god tid skickas ut inför varje vandring.

Skolavslutningar

I Carl Johans kyrka och i S:ta Brigittas kapell finns det goda möjligheter att ha en klassisk terminsavslutning eller adventssamlingar eller dylikt. Präst medverkar i samråd med lärare/rektor. Även musikpedagog finns tillgänglig och tid för övning kan fås!

Lektionsbesök

Vi kommer också gärna till er och berättar om kyrkans historia, tradition, högtider eller om det är något annat vi kan bidra med kunskap och kunnande om.

Stöd i krissituationer

Om något inträffar kan vi bidra med stöd och kunnande kring sorg och katastrof, samtal och lyssnande.

Hör av er om ni har andra frågor!

Du kan maila till oss på: carljohans.forsamling@svenskakyrkan.se

Eller ring vår reception på: 031-731 92 00