Carl Johans församlingshem

Församlingshemmet invigdes våren 1970. Här finns samlingslokaler av olika storlek, pastorsexpeditionen, och församlingens Heltidsförskola.

På entréplanet finns pastorsexpeditionen, där präst träffas säkrast vardagar kl 09.30-11.30, och diakonernas mottagningar, måndag och onsdag kl 10-12.30. På pastorsexpeditionen finns även kansli- och fastighetspersonal.

I bottenvåningen finns vår Heltidsförskola. Här finns också musikrum för församlingens musiker och körer.

Församlingshemmets övervåning har en stor samlingssal och mindre grupprum samt ett stort kök. Det finns möjlighet att hyra dessa lokaler vid t ex dopkaffe och begravningskaffe eller andra samlingar.