Anmälan till Ungdomsspåret

Forum för kristen feminisms ungdomsspår är tyvärr inställt. Varmt välkommen till konferensens ordinarie program!

Program för Forum för kristen feminism

Årets konferens med tema sexualitet har ett starkt program med gäster från både kyrkan, akademin och kulturens värld.