Meny

Osäkra gravstenar läggs ner

Gravstenar som riskerar att falla är en fara för både besökare och personal på våra kyrkogårdar. Kyrkorådet har därför beslutat att osäkra stenar ska läggas ner i väntan på åtgärd.

Många gravrättsägare har under de senaste åren fått brev om att de har en gravsten som inte står tillräckligt stabilt och därför måste säkras. Fram tills nu har Bygdeå församling tillfälligt säkrat osäkra stenar i väntan på åtgärd från gravrättsägaren.

Alla gravrättsägare har inte följt uppmaning att permanent säkra stenar de ansvarar för och de tillfälliga säkringarna börjar nu bli slitna. Kyrkorådet i Bygdeå församling har därför beslutat att alla osäkra stenar ska läggas ner i väntan på åtgärd. Arbetet kommer att inledas under våren 2019, detta för att allvarliga olyckor inte ska inträffa. Stenar som läggs ner kommer så längt det är möjligt att läggas med inskriptionen rättvänd i förhållande till gravens placering.

De gravrättsägare som berörs kommer att få ett brev hem på posten och förhoppningen är att flertalet stenar kommer att åtgärdas under nästa sommarsäsong. Den som är gravrättsägare till en osäker sten bör så snart som möjligt beställa stensäkring hos en auktoriserad stenfirma. Den gravrättsägare som inte följer uppmaningen att säkra gravstenen riskerar att förlora gravrätten.

Ann Granath

Ann Granath

Teamledare vaktmästeri

Mer om Ann Granath

Ansvarig för Bygdeå församlings kyrkogårdar och fastigheter.

församlingsexpedition

Telefontider

Sommartider v.27-34 (29juni - 21 augusti)

mån - ons 09.00-12.00

 

 
Besöksadress

Kyrkvägen 3
915 98 BYGDEÅ

Under coronaepidemin är expeditionen stängd för obokade besök. För frågor om begravningar, medlemsärenden, bokningar med mera vänligen kontakta oss på telefon, e-post eller via hemsidan.

 
Telefon

0934-144 00

E-post

bygdea.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till personalen