Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkvärd

Kyrkvärden hälsar välkommen när du kommer till kyrkan och hjälper till under gudstjänsten. Att var kyrkvärd är ett viktigt hedersuppdrag i församlingen.

Har du varit på en gudstjänst har du garanterat också träffat på en kyrkvärd, även om du inte var medveten om att det var det han eller hon var. Kyrkvärden brukar bland annat hälsa välkommen, läsa bibeltexter, hjälpa till vid nattvarden och ta upp kollekt. Som kyrkvärd är du värd i ”Guds tjänst” och har som din främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för gudstjänstdeltagarna.

Hur blir man kyrkvärd?

Det finns alltid plats för fler som delar det viktiga arbetet som kyrkvärd. Att vara kyrkvärd är ett förtroendeuppdrag som man utses till av församlingens kyrkoråd. Du kan få frågan om du skulle vilja vara kyrkvärd från någon av församlingens anställda eller någon representat för kyrkorådet. Men man behöver inte vänta på att få frågan. Är du eller någon du känner intresserad av uppdraget går det utmärkt att höra av sig.

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedanför och kryssa för vilken av församlingens kyrkor du skulle vilja vara kyrkvärd i så kommer du att bli kontaktad.

Har du frågor om vad det innebär att vara kyrkvärd kan du till exempel prata med någon av församlingens präster.

 

Intresseanmälan

Nedan kan du kryssa för den eller de kyrkor där du skulle vilja vara kyrkvärd.

Kyrkvärdens historia

Redan på 400-talet hade kyrkvärdarna i det kristna Rom ett stort ansvar, framförallt gällande ekonomi i församlingarna. Även i Sverige har kyrkvärdar en lång historia. Vid Forsa kyrka i Hälsingland finns ordet Kyrkvärd ristat i runor som tros vara från 1100-talet och i den äldre västgötalagen sammanställd på 1200-talet slås det fast att två kyrkvärdar ska tjänstgöra tillsammans med prästen under gudstjänsterna.