Ung Ledare

Efter konfirmationen kan Du fortsätta som ledare i någon av våra verksamheter. Du erbjuder din hjälp och vi erbjuder ledarutbildning m.m.

Ledarutbildningen Ung & kallad

I vår kyrka behövs goda ledare och därför finns denna utbildning som stöd till oss i Byarums pastorat. Utbildningen är uppdelad i två steg där det första steget sker på hemmaplan. Steg ett är krav för att vara med som Ung Ledare.

Steg två består av fem kurser som är oberoende av varandra och kan tas i vilken ordning som helst. Dessutom ger steg två unga ledare från olika delar av stiftet en möjlighet att mötas.

​Steg 1

De områden som ingår i steg 1 är Ledarroll, Lekmetodik, Andaktsmetodik och Bibelkunskap. Utöver dessa fyra områden ingår även scouternas webbutbildning Trygga möten.

7/9 2019 kl 10-16 Steg 1 del 1 i Vaggeryds kyrka.

Under VT 2020 kommer vi ha del 2 i Steg 1 som vi tillsammans bestämmer när och var den kommer vara.

Steg 2

En viktig del i utbildningen är att ungdomarna får träffa andra unga ledare från andra församlingar i stiftet och därför sker steg två på stiftsnivå. Följande datum är i nuläget klara:

12/10 2019 - Växjö
17-19/1 2020 - Tallnäs

De ungdomar som gått steg 1 blir inbjudna att följa med på ”Biskopens resa” som går av stapeln Kristi himmelsfärdshelg vartannat år med start 2020. 

Dessutom arrangerar Byarums pastorat vartannat år en resa till Taizé som Du som Ung Ledare erbjuds att följa med på. Första gången Du åker bjuder pastoratet på resan som tack för Din insats.

 

Trivselpolicy för barn- och ungdomsarbetet i Byarums pastorat

Denna policy vill göra klart att alla barn, ungdomar och ledare har ett ansvar för att alla ska trivas, känna sig trygga och få en möjlighet att växa som människor. Den gäller vid alla våra samlingar, resor och läger.

Följande ansvar gäller:

  • Du respekterar din kropp och hälsa samt är solidarisk med våra medmänniskor. Det innebär att du är drogfri. Om Du är över 18 år och brukar tobak måste det skötas diskret, dessutom hanterar Du fimpar miljövänligt.
  • Du behandlar andra med respekt och omtanke. Så som Du vill att andra ska vara mot dig, så behandlar Du andra. Både i IRL, på nätet och via SMS/MMS.
  • Du tar av det som erbjuds. Allt annat får Du låta vara. Dessutom är Du rädd om andras saker.

 

I och med att Du är med och deltar i pastoratets verksamhet ser vi det som självklart att Du följer policyn.

 

Brott mot policyn kan få konsekvenser som t.ex. kontakt med föräldrar/vårdnadshavare och är vi på resa/läger kan det innebära att Du får återvända hem vilket då bekostas av Dig själv.

Emma Toffer

Emma Toffer

Byarums pastorat

Barn- och ungdomsledare