Sopplunch

Brokyrkan och Svenska kyrkan anordnar sopplunch i Svenarums församlingshem och i Brokyrkan i Hok. Vi träffas på tisdagar kl.13.00.

Med anledning av rådande situation är det inga samlingar under vårterminen. Vi ber och hoppas att vi är igång i höst igen.

Jennie Skarph

Jennie Skarph

Byarums pastorat

Diakon