Renovering och utbyggnad av Byarums kyrka 2018

Här kan Du följa arbetet från start 5 februari fram till slutbesiktning 29 november.

V. 48 Dagen är kommen!

Bilderna får tala för sig själva.

Torsdagen den 29 november 2018 äger slutbesiktningen rum av Byarums kyrka. Stort tack för Ert intresse att följa Eugenia Desiderias omfattande renovering och tillbyggnad. 

Välkommen 16 december kl 11.00 då kyrkan åter tas i bruk!

Hälsningar från Lars    

V47. Under helgen har dekorationsmålarna jobbat med marmoreringar på bänkar och altarrunden. Listning och montering av snickerier är jobb som utförts. Ljudkillarna monterar och programmerar ljudanläggningen. Stenkonservatorn Cecilia Strömer har rengjort gravkorets golv. Städning och putsning av inventarier är nu också igång.

Bygghälsningar från Lars

V 46. Målningen fortsätter även denna vecka. Bänkar, köksskåp, väggar och lister får nu sin sista färgstrykning. Tekniker kopplar styrsystem för värmeanläggningen. Köksskåpen i tillbyggnaden är nu på plats. Elektrikerna kompletterar med strömbrytare, eluttag och värmeelement i kyrkan. Många hantverkare arbetar nu i kyrkan, alla har fullt fokus på att arbetet inom några veckor ska vara slutfört.

Bygghälsningar från Lars 

V 45. Under veckan har von Sethska gravkoret fått ny färg på väggarna. Gravkoret har också försetts med nya belysningsarmaturer. Lasering av bänkar pågår och vissa detaljer på bänkarna förgylls. Golvet i tillbyggnaden har oljats. Underarbete för målning har utförts på stolar och skåp. Spaljéer har monterats i tornrummet. Byggmöte nr 13 ägde rum på onsdagen.

Bygghälsningar från Lars

V 44. Nu står inte tiden stilla i Byarum. Olssons klockgjuteri från Ystad har satt tornuret i drift under veckan, urverket drivs idag elektriskt. Belysningsarmaturer är monterade i det nya samlingsrummet i tillbyggnaden. Porslinet i HWC är monterat. VVS-arbetet i städrummet är också klart. Ventilations och värmekanalernas galler är nu på plats. Gallren är gjutna på Byarums bruk. Byarums bruks personal gjorde under måndagen ett studiebesök i kyrkan, roligt att projektet väckt intresse i bygden. Målning pågår i hela kyrkan. Elarbete pågår också i hela kyrkan, med montering av givare och inkoppling i centraler.

Bygghälsningar från Lars

V 43. Konservatorerna gör nu sin sista arbetsvecka i Byarum. Inventarierna har nog inte varit så rena och fina sedan 1953. Triumfkrucifixet är nu åter tillbaka i kyrkan efter konservering på muséet. Väggar och golv i Hwc är nu kakelbeklädda. Målare och elektriker är aktiva över hela kyrkan med olika jobb och installationer. Entreprenören som ska leverera ljudanläggningen har börjat med viss montering av utrustning.

Bygghälsningar från Lars

V 42. Konservatorerna från länsmuseet är nu på plats i Byarums kyrka, för att jobba med predikstolen och altaruppsatsen.  Murarna kalkar och putsar inne i tillbyggnaden. Elektrikerna jobbar vidare med installation över hela kyrkan. Plåtslagaren har monterat ventiler och spjäll i arkivet i källaren. Byggmöte nr 12 har ägt rum i veckan.

Bygghälsningar från Lars

V 41. Under veckan har målarna fortsatt med att måla bänkar och läktarrummet bakom orgeln. Elektrikernas huvudmoment denna vecka har varit att koppla i huvudcentralen. Byarums bruk har gjutit klart ventilationsgaller till kyrkans luft/luftvärme system. Förberedelse och städning har gjorts inför nästa veckas konservatorsarbete av predikstol m.m. Två stycken prover på gångmattor har levererats av Kasthall. Byggruppen har beslutat sig för ett av förslagen.

Bygghälsningar från Lars

V 40. Nu har målarna etablerat sig på bygget. Arbetet med att måla kyrkan invändigt har nu satt fart. Bänkar spacklas och slipas. Tornrummets väggar och tak skrapas trärena och grundmålas.

Plåtarbetet på tillbyggnaden är nu klart. Elektrikerna jobbar med inkopplingar i huvudcentralen och den central som styr de elektriska ljuskronelyftarna i kyrkan.

Byggmöte nr 11 har ägt rum under veckan.   

Bygghälsningar från Lars

 

 

V 39. Snickarna har under veckan monterat lister och beslag. Bänkarna har också setts över av snickarna. Målning av takfot på tillbyggnaden. Elektrikerna har kopplat bänkvärmarna. Belysning för orgelläktaren har också kommit på plats. Plattsättaren har färdigställt underarbetet i tillbyggnaden. Göran Haraldsson har levererat möbler till ljudanläggningen och den har monterats på rätt plats. Asfaltslagning har gjorts på parkeringen. Ljungby fuktkontroll har under veckan installerat ett ozonaggregat i arkivet i källaren för att sanera gammal dålig lukt.

Bygghälsningar från Lars

V.38 Under veckan har snickarna monterat taklist, och tätningslist runt fönster. Nu är ställningarna borta från utbygget, och man jobbar med att förbereda för golvvärme. Målarna har varit sysselsatta med att måla golvlist. Från länsmuseets sida har man arbetat med konservering av orgelfasaden. Under tisdagen och onsdagen flyttades kyrkbänkarna tillbaks från måleriet i Gränna. Bänkarna är nu på plats i kyrkan. Där ska de monteras fast, och bänkvärme ska kopplas in av elektriker. I kyrktornet har elektriker kopplat styrning till kyrkklockor och lucköppning. Man kommer även att jobba med golvvärme mot slutet av veckan.

Bygghälsningar Lars Andersson

V37. Under veckan har målarna behandlat golvet med päronlasyr, och en hårdvaxolja. Golvet har även slipats i olika steg. Murarna har arbetat med att avfärga fasad, och dessutom putsat grund.Man har även satt igen s k kattgluggar i grunden. När det gäller snickarnas arbete, så har de monterat en vägg i tillbyggnaden. Man har även monterat ett innertak i tillbyggnaden, och isolerat med linisolering i väggen som tillhör toaletten. Elbyrån arbetar med elcentraler, dels den s k huvudcentralen, central till klockringning, och elcentral till ljudanläggningen.

Bygghälsningar Lars Andersson

V 36. Under veckan har golvet i kyrksalen slipats och behandlingen av ytskiktet påbörjats. Golvet i städskrubben/förrådet är nu gjutet och avslipat. På utsidan av tillbygget har fasaden spritputsats. Under veckan har flera möten ägt rum.

Byggmöte nr 10 hölls på onsdagen. Regionala samrådsgruppen för de kyrkliga kulturminnena besökte Byarums pastorat och den pågående kyrkorenoveringen under torsdagen. Under fikat fick gruppen möjlighet att träffa de hantverkare som jobbar med renoveringen.

Nu tar vi helg och återkommer på måndag med nya krafter.

Bygghälsningar från Lars

1100-tals kyrka rustas upp för att passa nya behov

(Hämtat från "Mötesplatser i tiden", se bilder) 

I Byarums kyrka i Växjö stift pågår en efterlängtad renovering och utbyggnad. Med stort engagemang från församlingen och i nära samarbete med Jönköpings läns museum anpassas kyrkan till framtida generationers behov. 

Byarum ligger fem kilometer norr om Vaggeryd. Här finns Vaggeryds största kyrkogård och det förekommer en hel del begravningar, dop och vigslar i den vackra 1100-tals kyrkan. Men närmsta församlingshem ligger fem kilometer bort. Det har saknats både vatten, avlopp, toalett, kapprum och samlingsrum. Dessutom hade kyrkan inte renoverats sedan 50-talet och var i ganska dåligt skick. 

– Vi kände att vi vill ha en kyrka som är med i tiden och vill vara rustade för att samhället kommer att växa ut mot landsbygden, säger kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Lars Andersson. Kyrkorummet måste vara tillgängligt för alla som söker sig till kyrkan.

Kyrkorådet började skissa på hur man kunde få in de funktioner som saknades. Första tanken var att plocka undan lite kyrkbänkar. Men ganska snabbt insåg man att det skulle stympa sönder kyrkorummet. 

– Kyrkan fylls tio gånger om året vid jul, påsk, vigslar och andra högtider. Om vi plockade bort kyrkbänkar, skulle vi plocka bort tillfällen att vara i kyrkan, säger Lars Andersson. 

Eftersom kyrkan är så gammal trodde de först att det skulle vara omöjligt att göra en tillbyggnad och renovering och samtidigt bevara kulturarvet intakt. Men när Kyrkorådet tog kontakt med länsantikvarie i Jönköpings län Mattias Sörensen kom de efter noga övervägande fram till att det skulle vara möjligt. 

Renoveringen inleddes 2016. Man började med kyrktornet; kalkning och takrenovering. I februari 2018 påbörjades rengöring av väggmålningar och renovering av altaruppsatser. Jönköpings läns museum ansvarar för att konservera predikstolen, krucifixen, tavlan med porträtt av Martin Luther och epitafium.  

Det kommer att läggas in ett helt nytt golv och avfuktningsanläggning som har koll på klimatet under golvet. All el har bytts ut och luftvärme har satts in som komplement till elvärmen. 

Hela projektet planeras att kosta 12 runt miljoner, som till hälften täcks av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), kyrkounderhållsbidrag och kyrkobyggnadsbidrag. Andra halvan har bekostats av pastoratet. 

– Utan de bidrag vi sökte och blev beviljade hade vi aldrig kunna genomföra renoveringen, säger Lars Andersson. 

Under hela processen har pastoratet fört en aktiv dialog med antikvariska rådgivare på Jönköpings läns museum. Även församlingen har varit engagerad. Det har utsetts en byggkommitté som haft täta möten med församlingsrådet och många frågor har lösts inom församlingen. 

– Alla har velat vara med och fatta beslut och ta ansvar för vår kyrka. När vi skulle tömma kyrkan på kyrkbänkar hade vi 30 frivilliga som hjälpte till med att köra bort dem till målarfirman, säger Lars Andersson. 

Eftersom renoveringen innebär att kyrkan är stängd under ett år, är öppenheten särskilt viktig, menar Lars Andersson. För att församlingen ska känna sig delaktig har det har hållits flera öppna visningar där församlingsborna informerats om vad som pågår. 

Även personalen har fått nya, nyttiga lärdomar under processens gång. Till exempel varför det är så viktigt att vindarna besiktigas varje månad, eller vilka medel man kan använda och vilka man ska undvika vid städning. 

– Många har fått en helt annan förståelse för vilken byggnad det är vi har ansvar för och vad man ska vara uppmärksam på, säger Lars Andersson. 

Han hoppas att renoveringen ska hålla i minst 70 år till. 

– Det viktigaste med det här projektet är att vi förvaltar något till nästa generation och inte låter det förfalla. Kyrkan ska användas till att bedriva mission, diakoni och gudstjänst. Renoveringen och tillbyggnaden innebär att vi anpassar oss efter den tid som är men ändå bevarar kyrkans kulturhistoriska prägel. 

Byarums kyrka

•    Byarums kyrka tillhör Byarum-Bondstorps församling. Kyrkan står troligen på klostergrund som grundats omkring år 1150. Klostret flyttades till Sko i Uppland år 1236 och blev Skokloster.

•    Den medeltida kyrkan i Byarum uppfördes troligen i anslutning till klostret, först av trä och sedan av gråsten. På norra och södra väggen av mittskeppet finns fragment av målningar med bibliska motiv, som tros härstamma från 1300-talet.

•    1758-1759 tillbyggdes koret, sidoskeppen samt klocktornet som uppfördes åren 1766 respektive 1786. Kyrkporten mot öster kom till 1828.

•    I Byarums pastorat finns tre församlingar som alla har genomgått totalrenoveringar; först ut var Svenarums kyrka som färdigställdes 2014.

•    Renoveringen och utbyggnaden i Byarums kyrka påbörjades 2016 och beräknas vara färdig i december 2018.

•    Byarum har jobbat jobbat med att tillgängliggöra kyrkans historia och kulturarv på flera sätt, bland annat med hjälp av audioguider och digitala kyrkogårdsvandringar där besökare i sin smartphone kan lyssna på historien om personer som ligger begravda på kyrkogården.

•    Hela projektet har genomsyrats av barnens perspektiv, i enlighet med barnkonsekvensanalysen i Kyrkoordningen, där det står att barnet intar en särställning i kristen tro.

V 35. Nu är tillbyggnaden putsad och avstockad på utsidan. Plåtslagarna har jobbat med detaljer på taket och fönsternischerna. Snickarna har denna vecka tagit en paus från kyrkorenoveringen. Ventilationsfirman har monterat rör och styrdorn i tillbyggnaden. Läktarbröstet är färdigmålat och arbetet fortsätter i sakristian. Samtliga lampor i kyrksalen är monterade i taket. Det nya smidesräcket har monterats på läktarbröstet. Renoveringen av tornuret har denna vecka påbörjats, med ett möte om klargörande av hur arbetet ska utföras.

Bygghälsningar från Lars

V34. Under veckan har Elbyrån monterat belysningsarmaturer i långskeppet. Väggarna i tillbyggnaden är nu putsade och avstockade. Plåtslagarna har färdigställt koppartaket på den tillbyggda delen. Snickarna har arbetet med div golvjobb, bla har man satt golvlist. Under onsdagskvällen anordnades det öppen kyrka. Det var ett välbesökt evenemang, där besökarna fick ta del av renoveringens nuvarande läge. Församlingsrådet höll sitt möte i Byarum, och fick information om den färgsättning som kommer att vara i kyrkan.

Bygghälsningar från Lars

V 33. Plåtslagarna har börjat att lägga tak på tillbyggnaden. Läggningen utförs lika som taket på kyrkobyggnaden. Snickarna har monterat fönster och reglat upp innerväggar i tillbyggnaden. Målarna rengör och grundmålar i sakristian. Grundmålning av läktarbröst och golvlist har också utförts under veckan. Elektrikern jobbar med kablage och kabeldragning i kyrktornet. Byggnadsantikvarier från muséet och länsstyrelsen har tillsammans med målarmästaren haft ett möte om färgsättning av kyrkorummet. Byggmöte nr 9 har ägt rum under onsdagen.         

Bygghälsningar från Lars

 

Länsstyrelsen och det kyrkliga kulturarvet – en generell betraktelse speglat genom om- och tillbyggnaden av Byarums kyrka

Genom det generella lagskyddet som större delen av landets kyrkor åtnjuter genom kulturmiljölagen omfattas de flesta arbeten som sker på eller i en kyrkobyggnad av en tillståndsprövning. I denna prövning gör Länsstyrelsen en avvägning mellan församlingens önskemål och behov och hur dessa kommer att påverka den enskilda kyrkans kulturhistoriska värden.

I samband med att tankarna om att renovera och utveckla Byarums kyrka väcktes togs en tidig kontakt med Länsstyrelsen för att på plats diskutera vilka behov som församlingen ansåg finnas i nuläge och i en kommande framtid. Byarums kyrka har med sitt medeltida ursprung och sin intressanta historia betydande kvaliteter och värden som måste beaktas i en förändringsprocess. Förutom ett något nedsmutsat och slitet kyrkorum som behövde renoveras hade församlingen behov av att skapa nya mötesrum och även ge kyrkobesökaren möjligheten att uppsöka toalett i anslutning till kyrkan – inte ett ovanligt önskemål men som alltid är en utmaning att lösa i en kyrka med sådana kulturhistoriska värden som i Byarum.

Byarums kyrka har sedan uppförandet genomgått flera större och mindre förändringar där den medeltida kyrkan byggts till när församlingen vuxit och där ortens maktpersoner historiskt manifesterat sin ställning genom bl.a. ett högklassigt gravkor. När Länsstyrelsen bjöds in för att diskutera Byarums framtid bedömde vi därför att det kunde finnas en möjlighet att ge Byarums kyrka ytterligare en årsring genom en anpassad tillbyggnad. Därför visade vi oss försiktigt positiva till att församlingen gick vidare med hur en sådan tillbyggnad skulle kunna tillskapas.

Det underlag som sedan lämnades in för prövning omfattade en tillbyggnad vid kyrkans norra långsida samt en genomgående renovering av kyrkorummet. Vi fann att genom en tillbyggnad gavs församlingen förutsättningarna att bedriva och utveckla gudstjänstlivet i den byggnad som församlingen nyttjat i snart 1000 år.

Tillbyggnaden medför att ingreppen i det känsliga kyrkorummet minimerades till en håltagning – i ett visserligen medeltida murverk – men i sammanhanget ett begränsat ingrepp. Håltagningen möjliggjorde därtill att murverkets uppbyggnad kunde studeras närmare och dokumenteras för eftervärlden. För att beakta miljöns kulturhistoriska värden och lösa detaljfrågor har antikvarisk expert medverkat genom hela byggprocessen.

Efter restaureringen kommer kyrkorummet ha givits en välförtjänt uppfräschning och församlingen kan se fram emot att återvända till sitt tempel för nya generationers glädje och gudstjänstliv.

 

V 32. Då är semestern avklarad och flertalet av hantverkarna är tillbaka på bygget i Byarum. Under V 28-31 har det ändå hänt en hel del. Taken är nu färdigmålade i hela kyrkan. Väggarna i långhuset har rengjorts. Läktarbröstet har skrapats och grundmålats. Fönsterbågar har rengjorts och oljats. Muraren har murat och putsat i valvet som leder ut till nybygget. Byggställningen är nu borta i kyrkan. Städning av kyrkorummet pågår.

Bygghälsningar från Lars

V. 27

Ännu en hög sommarvarm vecka är avklarad. Taket på tillbyggnaden är nästan klart. Takstolar har tillverkats och mätts in. Detta arbete var tidskrävande då varje takstol behövdes passas in individuellt då kyrkväggen inte var rak. Elektrikerna har fortsatt med att riva den gamla el-centralen. Kyrkvinden och tornet har nu fungerande belysning. Målarna kalkar väggar och målar tak i kyrkan. Kyrkans arbetslag var på besök i kyrkan under torsdagen. Flera hantverkare går nu på semester under juli månad. Arbete som fortsätter under juli månad är målningsarbete.

 

Vi från Byarums kyrka önskar alla en riktigt bra sommar.

 

 

Bygghälsningar från Lars.

 

V 26. Arbetet i Byarums kyrka löper vidare enligt planerna, som antikvarie på länsmuseet följer jag både restaureringen av kyrkan och tillbyggnaden. Väggarna i långhuset är rengjorda och besiktade, dock får vi diskutera viss kompletteringsmålning av ett mindre parti i koret där man hade målat om fönsternischen och ner till elementet. Då färgen hade blandats utifrån en smutsigare kyrka, står det nu som ett mörkare parti och då det dessutom hade runnit ner bakom elementet, som nu ska tas bort, behöver vi diskutera med målarmästaren hur man lämpligast gör. Annars ser det bra ut, arbetet rullar på, taket i långhuset är grundat och slutmålning pågår i korsarmarna.
Vad gäller tillbygget har väggarna kommit på plats och man kan se och uppleva volymen mera påtagligt. Vid byggmötet i torsdags hade vi också besök av stiftsantikvarie Maria Brynielsson som intresserat tog del av det pågående arbetet.
/Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings läns museum

Kyrkogårdsvandring 26 juni 2018

Denna gång började vandringen en timme tidigre än vanligt då vi inledde med information om hur renoveringen och utbyggnaden framskrider. Britt-Marie Börjesgård inledde med att berätta att en kyrka har en lång historia så även Byarums kyrka. Här finns alltid flera lager av kulturhistoria från de epoker kyrkan funnits. En renovering bör därför vara försiktig med hänsyn till de kulturhistoriska värden en kyrka har. Det är därför länsmuséet involveras i ett sådant arbete. I Byarums kyrka finns hela spannet från medeltid till idag representerad.

Öppningen av muren i norra väggen har en liten speciell historia. Det är ovanligt att det ges möjlighet för forskare att se inuti en kyrkvägg från medeltiden. Väggen är uppbyggd med stenblock som forslats till platsen. Den består av två murar med en murkärna av småsten och kalkbruk. Kalkstenen som används kommer sannolikt från Östergötland.

Fönstern på utbyggnaden skall gå i stil med de fönster som i övrigt finns i kyrkan med samma fasning i väggen.

 Inne i kyrkan har allt bjäklag tagits bort och ersatts med nytt virke. Där var tidigare både Cuprinolat virke samt ansamling av mögel och annan påväxt. Det gav möjlighet att lägga all teknisk utrustning under golvet i kyrkan. Exempelvis centraldamsugare, all elektronik samt ventilationssystem.

 Gunnel Rosenkvist visade hur man går till väga med att renovera de medeltida målningar som finns i Byarums kyrka som upptäcktes vid renoveirngen på 50-talet. De har under årens lopp tagit mycket stryk och är i stora delar skadade men vi är glada och aktsamma om det som finns kvar av dem.

Väggarna i långskeppet skall bara rengöras. Väggarna i korsarmarna putsas om då det var dåligt gjort tidigare. Taken målas i en ljusare nyans än tidigare samt att det blir samma färg i både långskepp och korsarmar.

Dialogen mellan de inblandade parterna är väsentlig för projektets genomförande samt att man har respekt för varandras roller. Pastoratet vill ha en fin, funktionell kyrka efter dagens behov. Länsmuseetes personal har i uppgift att bevaka de kulturhistoriska värden som finns.  Hantverkarna vill göra ett bra och effektivt jobb.

Efter presentationen av renoveringen tog den vanliga kyrkogårdsvandringen vid. Håkan presenterade en grav över mjölnarfamlijen Gustaf Andersson i Kvarnaberg. Magnus Dauhn berättade historien om skräddare Härling med familj. Bengt Sandahl tog oss ner till den västra delen av kyrkogården där han presenterade sin avlidne hustrus morfar Alexius Abrahamsson samt lite korta anekdoter ur Alexius liv som han fått berättat för sig.

Sist men inte minst bjöds vi på fika med riktig macka. Tack för allt det jobb ni lagt ner på detta.

\\ informatör Petra Bertilsson

V 25. Målarna fortsätter denna vecka med att rengöra väggarna i långskeppet. Förr använde man franskbröd till detta arbete, idag används en Wishab svamp. Målning av tak i korsarmarna har också utförts.  Murarna har murat upp väggarna till tillbyggnaden. Murarna har lagat de spår som elektrikern gjort för kanalisation i långskeppet.

Vi som jobbar med bygget önskar Er alla en bra midsommarhelg.

//Lars

V 24. Denna vecka har det arbetats mest med målning och murning. Målning av tak i långskeppet. Murarna har putsat och filtat norra korsarmens väggar. Ytterligare kalkning har utförts på väggarna i korsarmarna. Murarna har börjat med uppmurningen av väggarna på tillbyggnaden. Länsmuseets konservator har jobbat med dom medeltida målningarna som finns på långskeppets väggar. Elektrikerna har förberett för byte av huvudcentralen. Rörmokaren har kopplat in avloppspumpen.

Bygghälsningar från Lars

V 23. Nu är betongplattan gjuten för tillbyggnaden, vädret för arbetet utomhus har varit bästa tänkbara då det varit skugga på norrsidan. Målarna jobbar vidare med taket i södra och norra korsarmen. Taket i mittskeppet har rengjorts och grundmålats med olja blandat med pigment. Tornrummet börjar nu också bli färdigt för målning. Murarna har lagt på puts i norra korsarmen och ytterligare kalkat väggarna i södra korsarmen. Norra väggen som blir innervägg i tillbyggnaden har rengjorts. Jönköpings läns museums konservator jobbar med rengöring och lagning av dom medeltida väggmålningarna. Byggmöte nr 7 har ägt rum under veckan. Öppen visning av byggprojektet i Byarum äger rum på söndag den 10 juni efter friluftsgudstjänsten i hembygdsgården.

Bygghälsningar: Lars

V 22. Under denna vecka har murarna skrapat och knackat ner lös puts på väggarna i norra korsarmen. Det har även kalkats 6 gånger på väggarna i södra korsarmen. Snickarna har spikat ny panel på väggen i första tornrummet och klätt väggen till tornet med gips för brandskydd. Elektrikerna har jobbat med kanalisation i tillbygget. Målarna har rengjort tak och färdigmålat vissa detaljer som ska presenteras för byggruppen. Vädret har varit mycket torrt och varmt på arbetsplatsen. Vaktmästeriet har städat bort byggskräp. Flera möten har hållits på plats under veckan. Byggfika anordnades som vanligt på fredagen.

 Bygghälsningar från Lars

V 21. Arbetet med att kalka väggarna i södra korsarmen är nu klart, vilket blev fyra strykningar. Vid strykning av kalken arbetar en murare på varje bomlag (våning av byggställning) för att inte skarvar och färgskiftningar ska uppstå. Ställningsbyggarna slutför under veckan all ställningsbyggnation i kyrkan.

Interiören liknar mest nu ett plockepinn med stöttor och landgångar. Snickarna har varit sysselsatta med att forma och isolera grunden till tillbyggnaden. Avloppsrör och vattenledningar har rörmokaren monterat i grunden för tillbyggnaden. Målarna har börjat med rengöring och skrapning av taket i södra korsarmen. Kyrkans egen personal har hjälpt till med hantlangning i vissa moment. Byggmöte nr 6 har ägt rum under veckan.  

 Bygghälsningar från Lars

V 20. Under veckan har det varit mycket aktivitet på bygget. Kabeldike har grävts mellan kyrkan och personalhuset. Det har varit varmt att jobba med installationer i diket på södersidan mitt på dagen. Bra jobb av alla inblandade.

Ställningsbyggarna bygger ställning i långskeppet i kyrkan. Murarna har putsat väggarna i södra korsarmen. Golvet i kyrkan blev färdigt under onsdagen. Elektrikerna har monterat elskåpet utanför personalhuset och dragit kanalisation i kabeldiket. Värmeinstallatörerna har lagt ledningar i kabeldiket.

Soliga bygghäsningar från Byarum

V 19: Arbetet liknar föregående veckas arbete. Skrapning av väggar i södra korsarmen.  Snickarna lägger golv i kyrkan och elektrikerna drar ledningar i tornet. Tillbyggnadens fönster ska likna de befintliga fönstren på kyrkan. De blyinfattade glasen är nu beställda. Leverantör av de blyinfattade glasen är Jurg Wasser, glaskonstnär från Flisby.

Byggkommittén har haft möte med Ann och Britt-Marie och diskuterat vilken behandling som ska göras på väggarna i södra och norra korsarmen.

Bygghälsningar från Lars

V 18. Vi hälsar Wätterstads fasadrenovering AB och deras murare välkomna till Byarum. Stefan och Yousef har börjat med att skrapa och slipa bort det yttersta skiktet av den avfärgning på väggarna som spjälkar sig i södra korsarmen.

Ann och Britt-Marie har under veckan träffats och gjort färgprover på väggar och tak, detta för att kunna lägga förslag på färgsättning av kyrkan. Vi återkommer när det finns ett förslag att presentera.

Arnold och Micke har under veckan fortsatt med arbetet att lägga golv. Nu är det snart golv i långskeppet.

Pastoratet har i veckan beställt ljudanläggningen till kyrkan.

Ett möte med fokus på barnens perspektiv i kyrkan har ägt rum.

Bygghälsningar från Lars

V17. Nu får vi säga hej då till Wetterstads betongborrning AB för denna gång. Sågningen i väggen är nu klar. Snickarna Arnold och Micke har under veckan byggt klart golvbjälklaget i hela kyrkan. Bra jobbat! Elektrikerna har installerat ett tillfälligt brandlarm i kyrkan och fixerat kablage i golvbjälklaget.

Br. Birgersson Bygg har etablerat sig på byggarbetsplatsen och bygger nu ställning i den södra korsarmen. Ann Jobbar med ett förslag på färgsättning för kyrkans tak. Byarums pastorats kyrkofullmäktige hade förlagt sitt möte till Byarum och en visning hölls av byggprojektet. Byggmöte nr 5 hålls under torsdagen.

Bygghälsningar från Lars

V 16. Den första vårveckan har nu äntligen kommit. Arbetet på bygget liknar föregående veckas arbete med läggning av golv och elkanalisation. Flera möten har ägt rum i veckan. Mötenas innehåll har varit den bärande konstruktionen i det valv som leder ut till tillbyggnaden. Pastoratet har anlitat en erkänt duktig konstruktör för bärande laster i denna typ av byggnad. Han heter Carl Thelin och arbetar på Tyréns i Växjö.  Detaljfrågor som belysningsarmaturer och placering av ljudmixerplats med tillhörande utrustning har diskuterats.

Bygghälsningar från Lars

V15. Snickarna Arnold och Mikael lägger golv i södra korsarmen. Golvbrädorna är hyvlade av gran. Vilken behandling golvet kommer att få är inte fastställt. Elektrikerna Andreas och David jobbar med kanalisation och framdragning av kablar till bänkvärmarna och centraldammsugaren. Hålltagarna jobbar med håltagningen i kyrkväggen. Stenblocken plockas bort bit för bit ut ur kyrkväggen. Ann Håkansson har nu börjat med att tvätta och slipa bänkarna i sin verkstad. Tomas från Ljungby fuktkontroll har nu anslutit alla luftkanaler till den avfuktare som är placerad i Dachsbergs gravkor.

Jag hoppas att du som kyrkogårdsbesökare har förståelse för att det vid vissa tillfällen kommer att vara stökigt runt kyrkan och dess parkeringar.

Bygghälsningar från Lars

Arbetet med renoveringen av Byarums kyrka har fortskridit enligt plan under V 14. Åkerhags Bygg har varit sysselsatta med diverse golvarbeten. Bla har man spikat vindpapp som läggs under golvisoleringen. De har även börjat att lägga de första golvbrädorna av gran och anpassat dessa mot yttervägg. Raymond från vaktmästeriet har lagt linisolering. Detta är en förnyelsebar byggisolering som andas. Wetterstadens betongborrning jobbar med håltagning mot tillbygget. Man arbetar med en teknik som kallas vajersågning. Elektrikerna från Elbyrån har monterat kabelstegar i bjälklaget och gjort div. rördragningar för kommande elinstallationer. I onsdags hölls en guidad visning av kyrkorenoveringen. Den hölls av Lars och Mats, trettiotalet besökare kom på visningen. Fjärde byggmötet hölls under veckan. Ett möte har ägt rum med Joel Enhörning från Byarums bruk. Mötets syfte var att diskutera ev utsmyckning i tillbyggnaden.

Bygghälsningar från Lars

V13.  Stilla veckan 2018. Veckan har inte varit stilla på bygget i Byarums kyrka då arbetet varit i full gång. Snickarna tillsammans med kyrkogårdspersonalen har nu börjat med att lägga trossbotten på plats. Ansvarig ventilationstekniker och ansvarig entreprenör för värmeinstallationen har gjort den sista egenkontrollen av sina installationer innan golvet läggs igen. En förstärkt byggkommitté med kyrkvaktmästare Kristian Säll och kyrkomusiker Ellinor Norberg gjorde ett besök i Öggestorps kyrka för att lyssna och titta på den ljudanläggningen som nyligen installerats där. Vi kan nog konstatera att Öggestorps församling gjort ett bra val. Ett första möte om tankar och idéer hur tillbyggnadens samlingsrum ska utsmyckas har hållits. Projektledaren Bernt Sjöland besöker Byarum med jämna mellanrum. Elektrikerna Andreas och David har jobbat med att göra kabelvägar och dra slang i kyrktornet. Arbetet med att såga upp hålet i kyrkväggen för den passage som ska leda ut till tillbyggnaden har Wetterstadens betongborrning AB jobbat med. Väggen är 140cm tjock vilket gör att momentet går sakta men helt under kontroll. Rörmokare Jens Lindelöf har monterat tryckvattenledningen och avloppsledningen till det nya förrådet som ska byggas inne i kyrkan. Raymond Svensson och Tomas Härdstedt har tillverkat lådan som vi tänker placera i golvkonstruktionen med dokument och ev. något föremål från vår tid. Detta kan bli en spännande upptäckt nästa gång kyrkan ska renoveras.

Byggkommitté och hantverkare önskar Er en Glad påsk

V12. På Bygget i Byarums kyrka har det arbetats med att montera ventilationskanaler för den luft/luft-värmeanläggning som ska komplettera den befintliga elvärmen. Firman som utfört detta arbete är Ventsab från Jönköping. Arnold och Micke har fortsatt med att montera bjälkar i sakristian och norra delen av kyrkan. Arnold har även reglat upp den nya väggen uppe i första tornrummet. Rummets yta kommer att bli större och ljusare. Elektrikerna har påbörjat kanalisering för kablar upp i tornet. Den egna personalen har städat i tornet och sorterat inventarier. En leverans av den linisolering som ska läggas i bjälklaget kom från Finland under veckan. De första golvbrädorna som ska läggas i kyrkan har under veckan levererats av Norrgårdens hyvleri från Hjälmseryd i Bringetofta socken. Granbrädorna har en dimension av 230x30 mm. På fredagen kommer det att serveras våfflor till elvakaffet som en positiv avslutning av en bra vecka på bygget.

Bygghälsningar från Lars

Under V 11 har Britt-Marie Börjesgård från länsmuseet gjort murbruks dokumentation av putsen i den yta som ska demonteras och ge plats åt öppningen som ska leda in till tillbyggnaden. Janne murare i Bäck har varit till god hjälp i detta arbete. Tomas på Ljungby fuktkontroll har under veckan lagt de rör som ska förse krypgrunden med torr luft. Andreas vår ledande montör gällande elinstallationen har denna vecka startat sitt arbete på allvar. Andreas har tillsammans med David lagt slang och tomrör för diverse installationer inne i kyrksalen. Vätterstads betonghåltagning har påbörjat sitt arbete med att göra håltagningen till tillbyggnaden. Väggen är uppmätt till ca 140cm. Detta arbete måste utföras med god kunskap och precision då hålet ska var koniskt. Arnold och Micke har under veckan jobbat med att montera de nya bjälkarna. Vaktmästarna som jobbar i pastoratet har varit behjälpliga med att kapa råspont som ska läggas som blindbotten i golvbjälklaget. Urgrävning och återfyllning med packning för den nya grunden har utförts av Karl-Johan Pettersson, Claes-Göran Carlsson, Raymond Svensson och Krister Gustavsson. Detta blev ett lyckokast då det blev minimalt med körskador då tjälen bar maskinerna. Byggmöte har hållits under veckan och den byggkommitté som är vald har vid flertalet tillfällen träffats under veckan. Byarums församlingsråd och dess arbetsgrupp gjorde under onsdagen ett studiebesök i kyrkan.

 Bygghälsningar:

Från Lars

Bygget i Byarum löper på enligt planerad tidsplan. Under V 10 har arbetet med att återskapa nytt golvbjälklag påbörjats. Bjälkar har monterats. Arnold styr upp arbetet i projektet med en otrolig erfarenhet och god kunskap. Firman Vätterstads håltagning har jobbat med att göra hål och schakt för den tekniska utrustningen som ska placeras under golvbjälklaget. Pol o Kylteknik med Tomas Hjert i spets har etablerat sig på bygget. Pol o Kylteknik ska göra installationen av luft/luft- värmen. Byarums pastorats egen personal har varit verksamma med att riva den tegelvägg som avskilt kyrkorummet och det lilla förråd som finns i vapenhuset.

 Bygghälsningar från Lars

Sista etappen med den arkeologiska förundersökningen för tillbyggnaden av Byarums kyrka är nu igång den 20 februari. Arkeolog Susanne Nordström övervakar grävarbetet. Grävningen utförs för att kunna ge plats åt den pumpstation som ska installeras. Pumpstationen ska pumpa avloppet vidare ut till det kommunala avloppsnätet.

Samtidigt inne i kyrkan pågår arbetet med att plocka bort golv och bjälklag. Bjälklaget ska bytas i hela kyrkan och ersättas av helt nytt virke. Spånet som finns i bjälklaget sugs ut med hjälp av en pumpbil.

Den 13 februari har Byarums kyrkas bänkar lämnat Byarum och transporterats till Gränna för ommålning. Målarmästaren Ann Håkansson, som ska måla kyrkan interiört, har sin verkstad i Gränna. Strax efter kl 7 träffades ett gäng med ideella medarbetare för att utföra detta arbete. Ett gott arbete har utförts med många lyft och dragande på bänkar. Två lastbilar med släp hyrdes in för transporten. Efter att bänkarna lastats på dom två lastbilarna serverades det köttsoppa i vaktmästarnas lunchrum. Framme i Gränna tog arbetet vid igen med samma moment som i Byarum. Ann Håkansson bjöd dagen till ära på semlor vid arbetets slut.

Byarums pastorat gm Lars Andersson vill tacka för det goda arbetet som utförts under dagen.

Den 5 feb 2018 började den efterlängtade renoveringen av Byarums kyrka. Vad som händer i inledningsskedet är att kyrkan ska tömmas på inventarier och vissa föremål ska skyddstäckas. Jönköpings läns museum kommer att utföra jobbet med att konservera predikstolen, krucifixen, tavlan med porträtt av Martin Luther och epitafium. För att kunna komma åt inventarierna krävs byggnadsställningar vilket byggs första veckan. Firman Objektslyft med nu säte i Vaggeryd kommer att renovera ljuskronorna. Antikvarisk medverkan är Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum. Stämningen är god och alla inblandade är taggade för uppgiften.

Lars Andersson

Kyrkogårdsföreståndare

Byggkommité för renovering och utbyggnad:

Lars Andersson, Mats Bergman, Erik Dreier, Claes–Göran Carlsson, Håkan Johansson, Projektledare är Bernt Sjöland.