Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Det är ett tillfälle att möta Gud, ta del av gemenskapen och att lovsjunga.

Aktuella gudstjänsttider hittar du alltid i vår kalender.

Generellt firas gudstjänst eller mässa varje söndag kl. 10.00 i Bondstorps, Byarums eller Vaggeryds kyrka och i  Svenarums kyrka kl. 17.00.

  • Högmässa (med nattvard)
  • Gudstjänst (utan nattvard)
  • Veckomässa/Sinnesrogudstjänst/Andakt (Onsdagar sept-dec och jan-apr)
  • Helgmålsbön (Ibland)
  • Spaghettigudstjänst firas en gång i månaden i Bondstorps kyrka
  • Andakt på Furugården (Kommunes församlingar turas om söndagar med vissa undantag)