Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Det är ett tillfälle att möta Gud, ta del av gemenskapen och att lovsjunga.

Aktuella gudstjänsttider hittar du alltid i vår kalender.

Generellt firas gudstjänst eller mässa varje söndag kl. 10.00 i Bondstorps, Byarums eller Vaggeryds kyrka och i  Svenarums kyrka kl. 17.00.

  • Högmässa eller mässa (med nattvard)
  • Gudstjänst (utan nattvard)
  • Veckomässa/Andrum i Vaggeryds kyrka (Torsdagar sept-dec och jan-apr)
  • Helgmålsbön (Ibland)
  • Andakt på Furugården (Kommunes församlingar turas om att hålla andakter)
  • Morgonbön 8:45 i Vaggeryds kyrka, helgfri vardag (med frukost på torsdagar, terminstid)

 

Gudstjänst och andakt hemma

Inspelade och livesända andakter/gudstjänster samt länkar till andra kanaler med gudstjänster och andakter.

Egen bön och andakt

Bönen är den viktigaste men minst synliga delen av församlingens arbete. Förutom att kyrkorna står öppna för enskild bön och ljuständning erbjuder vi att ta del i bönelivet. Vi erbjuder många sätt be tillsammans med andra eller enskilt.