Egen bön och andakt

Bönen är den viktigaste men minst synliga delen av församlingens arbete. Förutom att kyrkorna står öppna för enskild bön och ljuständning erbjuder vi att ta del i bönelivet. Vi erbjuder många sätt be tillsammans med andra eller enskilt.

Det finns många sätt att fira Gudstjänst.

Man behöver inte vara i de stora sammanhangen. Idag upplever många att omgivningen kräver mer av en. Stress är ett probelm för många, och känna att man inte hinner med. Att man inte hinner med sig själv. En kort stund i en kyrka där man kan tända ett ljus och tänka en tanke i all stillhet upplever många som livsbejakande.

 

Öppettider i våra kyrkor:

Bondstorps kyrka: vecka 23-36, kl. 08.00-20.00

Byarums kyrka (Eugenia Desideria): Under arbetstid, gudstjänster och förrättningar. Vintertid: 07.00-16.00. Tillfråga vaktmästare om guidning.

Svenarums kyrka: Under arbetstid, gudstjänster och förrättningar

Vaggeryds kyrka: Vardagar året om 08.00-12.00, 13.00-15.00

 

Alla kyrkor är öppna för besök dagtid under sommaren.