Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om Begravning

Mer om gravplats-gravsättning-ceremoni-lag-avgift

Om begravning riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. I mitten av skriften finns Mina önskemål. Dessa sidor kan du fylla i, dra ur, och spara så att de som ska ordna med din begravning någon gång i framtiden känner till hur du vill ha det.

Om begravning är gratis och går att ladda ner här.