Foto: Andreas Möller

Verksamhet

Församlingen bedriver en omfattande verksamhet för alla åldrar

Barn och ungdom

Vår församling har som målsättning att nå ut till alla unga och därför arrangeras aktiviteter för barn och ungdomar i alla åldrar.

Klaviatur Burträsk kyrkas huvudorgel

Musiken

Musik och sång är för många människor en viktig ingrediens i livet och på samma sätt utgör musiken också en viktig del av kyrkans liv.

Diakoni

Diakoni handlar om att tjäna de utsatta och möta människor i olika livssituationer, trösta och finnas till hands.

Familjeverksamheten

Vår församling värnar om familjen och under året arrangeras ett stort antal aktiviteter riktade till barn och familj. På grund av Corona-pandemin är all verksamhet pausad.

Konfirmationsundervisning

Vad är rätt och fel? Vad är meningen med livet? Duger jag? Det är några frågor som tas upp under konfirmationstiden.

Komministerparken

Komministerparken

Under sommarmånaderna flyttar delar av verksamheten ut till Komministerparken