Odlingslandskap
Foto: Ulf Wikström

Vår församling

Burträsks församling verkar för att förmedla det kristna budskapet och förverkliga Kristi kärlek i medmänsklig omsorg.

Målet för all verksamhet inom Burträsks församling är att dela den enskilda människans sökande efter en hållbar livstolkning och en personlig Gudsrelation som tar sig uttryck i tron på Jesus Kristus. All verksamhet inom Burträsks församling syftar därför till en delaktighet i byggandet av det ”goda samhället”, ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och där den kristna läran, de kristna värderingarna och respekten för individen utgör en grundläggande tanke. Ett samhälle där varje människa har lika värde med rätt att vara olika. Ett samhälle där varje människa ses som skapad till Guds avbild.

Våra kyrkor

Inom Burträsk församling finns tre kyrkor som alla har sin egen särprägel och sin egen speciella historia

Ceciliakapellet

Våra kapell

Inom Burträsk församling finns tre kapell, S:ta Cecilias kapell, Ljusvattnets- och Edelviks kapell.

Övriga gudstjänstlokaler

Runt om i bygden finns ett stort antal bönhus och andra gudstjänstlokaler.

Odlingslandskap

Medlemskap förvaltning

Medlemskapet i Burträsks församling handlar om att dela den kristna gemenskapen och stödja det lokala engagemanget

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som styrs av förtroendevalda utsedda i val.

Personuppgifter och orosanmälan

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter och en handlingsplan för orosanmälan