Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vår församling

Burträsks församling verkar för att förmedla det kristna budskapet och förverkliga Kristi kärlek i medmänsklig omsorg.

Målet för all verksamhet inom Burträsks församling är att dela den enskilda människans sökande efter en hållbar livstolkning och en personlig Gudsrelation som tar sig uttryck i tron på Jesus Kristus. All verksamhet inom Burträsks församling syftar därför till en delaktighet i byggandet av det ”goda samhället”, ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och där den kristna läran, de kristna värderingarna och respekten för individen utgör en grundläggande tanke. Ett samhälle där varje människa har lika värde med rätt att vara olika. Ett samhälle där varje människa ses som skapad till Guds avbild.