Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vår tidning

Pastoratets tidning heter Vi alla. Den utkommer med fyra nummer per år.

Vi alla nr. 2-2019

Burträsk-Lövångers pastorats tidning Heter Vi alla och den delas ut fyra gånger per år till samtliga hushåll inom pastorat. Du som inte fått den i din brevlåda kan hämta ett exemplar på expeditionerna eller läsa den här (pdf)

Vill Du läsa ett tidigare nummer så finns de i vårt tidningsarkiv