Foto: Krister Pedersen

Konfirmation

Konfirmandundervisningen syftar till att ge ungdomar chansen att upptäcka Guds kärlek och förlåtelse. Undervisningen ska också vara en hjälp för ungdomarna att tänka självständigt kring tro och andra livsfrågor.

Kristen tro räknar med en kärleksfull Gud, som vill dela vårt liv och våra villkor.Konfirmandundervisningen handlar om att kristen tro ger möjlighet till en trygghet som finns utanför den egna personen. Inneslutna i Guds kärlek och i gemenskap med andra kan vi växa till sanna människor.
Samtidigt är konfirmandgruppen en gemenskap där man inte behöver prestera något för att få vara med. Det är ett sätt att ordlöst förmedla insikten om att alla är viktiga, oavsett kunskap, åsikt eller förmåga. En av grundtankarna i den kristna tron är att vi alla omfattas av Guds kärlek, och att vi inte behöver prestera något för att få del av den.
När konfirmandundervisningen går mot sitt slut är det upp till var och en att ställa sig själv frågan, vill jag bli konfirmerad. Tackar man ja, tackar man samtidigt ja till ett liv tillsammans Gud och hans kärlek, något som bekräftas i samband med konfirmationen.