Foto: Magnus Aronsson IKON

Konfirmationsundervisning

Vad är rätt och fel? Vad är meningen med livet? Duger jag? Det är några frågor som tas upp under konfirmationstiden.

Konfirmandundervisningen syftar till att ge ungdomar möjlighet att upptäcka Guds kärlek och förlåtelse. Undervisningen ska också vara en hjälp för ungdomarna att tänka självständigt kring tro och livsfrågor. Under konfirmationsläsningen diskuteras frågor som exempelvis människans värde, vår värld, vad som är rätt och fel, ansvar och samhörighet. Och naturligtvis vad den kristna tron innebär och hur den påverkar synen på dessa frågor?

Under konfirmationsläsningen arbetar alla tillsammans eller i mindre grupper. Samtal och diskussioner utgör en stor del och ofta används musik, drama och annan skapande verksamhet för att på ett enklare sätt kunna förstå Gud och oss själva. Under tiden som konfirmations-undervisningen pågår ska alla konfirmander besöka minst tio gudstjänster. Ibland medverkar även konfirmanderna i gudstjänsten.