Ceciliakapellet
Foto: Ulf Wikström

Våra kapell

Inom Burträsk församling finns tre kapell. S:ta Cecilias kapell, Ljusvattnets och Edelviks kapell som är en del av folkhögskolan

S:ta Cecilias kapell

Ceciliakapellet
S:ta Cecilias kapell Foto: Ulf Wikström

När man utvidgade kyrkogården i Burträsk på 1910-talet föddes tanken på att bygga ett begravningskapell. Gravkapellet invigdes 1918 och var då anpassat till den dåvarande kyrkan. Det syns bland annat på de stora fönstrens form och inramning, paneltypen och portalutsmyckningen. Kapellet står därför idag som en påminnelse om den kyrka som fick sin klassicistiska utformning under 1820-talet och som brann ner till grunden julen 1945.
Under sin drygt 100-åriga historia har flera om- och tillbyggnader gjorts och samtidigt har även kapellets interiör förändrats. Den senaste större förändringen ägde rum 2006 då en ny orgel installerades. Orgeln har tio stämmor och byggdes 1991 av den ansedde orgelbyggaren Walter Thyr. Det är ett vackert instrument i ljuslaserat trä med dekorationsmålningar av konstnären Gunvor Westelius.
Sedan den nya orgeln tagits i bruk ändrades även namnet till S:ta Cecilias kapell, efter musikernas skyddshelgon Santa Cecilia. Namnändringen har inneburit att kapellet nu inte enbart används vid begravningar utan även i samband med vigslar och andra sammankomster.

 

Ljusvattnets kapell

Ljusvattnets kapell
Ljusvattnets kapell Foto: Karin Lundberg

I mitten av 1930-talet bildades en bönhusförening i Ljusvattnet med målsättning att förvandla byns nerlagda mejeri till ett bönhus. Men byggnaden visade sig vara i sämre skick än förväntat, vilket ledde fram till att byggnaden revs för att ge plats för ett nytt bönhus på samma plats. Byamännen skänkte det virke som behövdes och 1940 stod bönhuset klart att tas i bruk. Byborna finansierade även köpet av kyrkklockan som sedan 1952 kallat byborna till gudstjänst.
En av de drivande krafterna bakom tillkomsten av bönhuset var prosten Carlsson som redan på planeringsstadiet förordade han att man skulle bygga ett kapell. Det skulle dock dröja nästan 60 år innan prosten Carlssons vision blev verklighet då Ljusvattnets bönhus blev officiellt invigt som kapell först 1998. 
I Ljusvattnets kapell firas flera gudstjänster varje år. Bland annat hålls en traditionsbunden byabön på långfredagen som leds av en "läsmästare". Då läses texter ur gamla postillor och de psalmer som sjungs hämtaas från 1695 års psalmbok. Förutom gudstjänster har kapellet även stått värd för dop, bröllop och en rad andra arrangemang. 

Edelviks kapell

Edelviks folkhögskolas kapell
Edelviks kapell Foto: Ulf Wikström

Kapellet på Edelviks folkhögskola är det senaste tillskottet av gudstjänstlokaler inom församlingen och invigdes av ärkebiskop Gunnar Weman den 13 augusti 1993. För de 3,5 miljoner som bygget kostade fick man en flexibel gudstjänstlokal med plats för drygt hundratalet gudstjänstbesökare. Kapellet som är sammanbyggt med skolans kanslilokaler nyttjas även som hörsal i samband med samlingar och föreläsningar av olika slag.
Kapellet används också av församlingen i samband med en del gudstjänster, dop och vigslar.