Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Henrik Forsells stiftelse

Burträsk-Lövångers pastorat förvaltar Henrik Forsells stiftelse, en stiftelse där såväl organisationer som privatpersoner från hela landet har möjlighet att ansöka om bidrag.

Burträsk-Lövångers pastorat förvaltar Henrik Forssels stiftelse  vars huvudsakliga ändamål och uppgift är att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande oavsett ålder, ursprung, yrke etc. Olika faktorer som ohälsa, ekonomi, familjesituation o. dyl. vägs in vid bedömningen av vem som får utdelning från stiftelsen. Utdelning kan ske både till enskilda personer och olika typer av organisationer.

Ansökan ska vara skriftlig och kan göras via ett kortfattat personligt brev med bilagor enligt nedan. För enskilda personer ska ansökan innehålla uppgifter om varför man söker, situation, familjeförhållanden, intyg från utomstående (t ex diakon, social myndighet, läkare), inkomster (senaste besked från Skatteverket om kapital och slutlig skatt) samt personnummer, adress, telefonnummer samt gärna också aktuellt bankkontonummer och storleksordning på ansökt belopp. För föreningar och organisationer så ska i ansökan framgå ändamål för ansökan, storleksordning på ansökt belopp, årsredovisning, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt bankkonto och / eller gironummer.

Ansökan kan lämnas via post till adressen Henrik Forssells stiftelse, Kyrkogatan 1, 937 31 Burträsk alternativt via epost till burtrask.forsamling@svenskakyrkan.se. Observera kravet att bifoga bilagor enligt ovan. Ytterligare upplysningar lämnas via telefon 0914-43700 eller 43704. Se även Länsstyrelsen stiftelsedatabas.

Beslut om utdelning / bistånd från stiftelsen fattas två gånger per år. Senaste ansökningstidpunkt för årets första utdelning är den 1 mars och den 1 september för årets andra utdelning. Utbetalning av beslutad utdelning sker inom tre månader efter senaste ansökningstidpunkt.