Foto: Ulf Wikström

Gudstjänster

Under gudstjänsten är Gud mitt ibland oss och det är han som handlar i gudstjänsten. Vi gör en ömsesidig tjänst, en gudstjänst

Bettina under gudstjänst
Foto: Andreas Möller
Oavsett varför vi går till en gudstjänst så kan det bli ett möte med Gud. Vi behöver bara öppna våra sinnen, slappna av och vara oss själva, då möter oss kärlekens, sanningens och livets Gud.
Gudstjänstens kärna är gemenskapen med Gud och den gudstjänstfirande församlingen.  Det är kyrkans tro som förenar oss, vare sig vi tvivlar eller tror, kämpar eller sjunger lovsånger. Gudstjänsten skapar vi tillsammans och i samspel med vår Herre. Till kyrkan kan vi gå för vår egen skull, för att vi behöver det, men också för Guds skull. Vi kan också gå för andras skull, för gemenskapens och samhörighetens skull.
Vad vi får ut av ett gudstjänstbesök kan variera. För många känns det hemvant och man känner en trygghet och en tillhörighet. För andra kan det istället kännas alldeles för högtidligt och ge en känsla av osäkerhet inför allt som händer och sker under gudstjänsten. Det är många faktorer som spelar in och våra förväntningar och behov varierar.

Vi firar olika former av gudstjänster


Mässa är en gudstjänst med nattvard som oftast kallas för Högmässa. Det finns även mässor med en enklare gudstjänstordning, exempelvis veckomässa. Här finns några bilder från en högmässa i Burträsk kyrka

Taizémässa är en mässa som är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé och som är uppbygd kring, levande ljus, meditativa sånger, tystnad, och textläsning.

Gudstjänst är när vi inte firar nattvard. Beroende på innehållet kan gudstjänsterna ha olika namn, exempelvis söndagsgudstjänst, familjegudstjänst eller sånggudstjänst

Närbild på guldfärgade kugghjul i ett urverk.

Årets högtider

Inom kristendomen finns det många högtider. Kristendomens viktigaste högtider är jul, påsk och pingst. De flesta av årets högtider kretsar kring händelser i Jesu liv, men det finns också högtider som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.