Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation som styrs av förtroendevalda utsedda i val.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och sammanträder vanligtvis ett par gånger per år. Fullmäktige utser ett kyrkoråd, rådets ordförande samt vice ordförande. 

Pastoratets kyrkoråd

Kyrkorådet har till uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån kyrkoordningen och de beslut som fattas av fullmäktige. Förutom de förtroendevalda har kyrkoherden, i egenskap av verksamhetsledare, en given plats i kyrkorådet.

Församlingsråd

I respektive församling finns även ett församlingsråd bestående av engagerade medlemmar. De ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget, mål och riktlinjer för församlingens verksamheter, gemensamt med kyrkorådet och kyrkoherden svara för den grundläggande uppgiften.

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att arbeta med gudstjänstlivet i respektive församling, besluta om ändamålet för församlingskollekter och vilka gudstjänstformer som ska prioriteras.

 

 Ledamöter i kyrkofullmäktige

Socialdemokraterna

Wiveca Andersson, Kjell-Erik Lundström, Håkan Lundmark, Gerd Johansson, Per Fhärm, Eva Eriksson, Martin Lindholm, Maria Andersson, Margareta Eriksson Hedlund 

Ersättare: Tomas Andersson, Lena Lundström, Carina Lillbacka, Maria Granskär

Centerpartiet

Stig Stefansson, Pia Widmark, Eva Enkvist, Stig Eriksson, Fredrik Lumio, Kennet Pettersson, Marie Stefansson                                                                  

Ersättare: Henning Forsgren, Tore Gabrielsson, Helena Moen, Mats Löfroth

Tillsammans i Burträsk-Lövångers pastorat

Karin Lundmark, Annica Nilsson, David Sjöström, Barbro Lindgren, Irene Wahlberg, Berit Persbo, Tomas Lindberg, Lennart Ljung, Carin Lundberg

Ersättare: Gunnar Pettersson, Kerstin Eriksson, Georg Andersson