Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burträsks församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 1, 93731 BURTRÄSK Telefon: +46(914)43700 E-post till Burträsks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av förtroendevalda. På den här sidan kan du se vilka som sitter i kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. De utser i sin tur ett kyrkoråd, rådets ordförande samt vice ordförande. Kyrkorådet har till uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån kyrkoordningen och de beslut som fattas av fullmäktige. Förutom de förtroendevalda har kyrkoherden, i egenskap av verksamhetsledare, en given plats i kyrkorådet.

Burträsk-Lövångers pastorats kyrkoråd

Wiveca Andersson, Burträsk (ordf.) Barbro Lindgren, Högliden (v.ordf.)

Ledamöter: Håkan Lundmark, Nolbyn Lennart Ljung, Högliden Per Fhärm, Mångbyn Stefan Pettersson, Ljusvattnet Annica Nilsson, Bodan Stig Stefansson, Svarttjärn Åke Lundgren, kyrkoherde

Personliga ersättare: Kjell- Erik Lundström, Kalvträsk (Wiveca Andersson Tomas Lindberg, Burträsk (Barbro Lindgren) Eva Eriksson, Västra Vallen (Håkan Lundmark) Karin Lundmark, Bodbysund (Lennart Ljung) Maria Andersson, Bygdeträsk (Per Fhärm) Pia Vidmark, Burträsk (Stefan Pettersson) David Sjöström, Lövånger (Annica Nilsson) Eva Enkvist, Lövånger (Stig Stefansson)

Församlingsråd

I respektive församling finns även ett församlingsråd bestående av engagerade medlemmar. De ska inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för församlingens verksamheter, gemensamt med kyrkorådet och kyrkoherden svara för den grundläggande uppgiften.

Det betyder att församlingsråden först och främst ska syssla med gudstjänstlivet i respektive församling, den diakonala verksamheten, den yttre och inre missionen, liksom med undervisning, exempelvis inom musikverksamheten, barn- och ungdomsverksamheten. Församlingsråden ska också besluta om ändamålet för församlingskollekter och om vilka gudstjänstformer som ska prioriteras.

Burträsks församlingsråd

Ordinarie ledamöter: Kjell-Erik Lundström, Kalvträsk (ordf.) Åsa Forsström, Högliden Tomas Lindberg, Burträsk Karin Lundmark, Bodbysund Ylva Bergström, Burträsk Carin Lundberg, Ljusvattnet Gerd Johansson, Innansjön

Ersättare: Henrik Söderström, Andersvattnet Louise Viksten, Bodbysund Henning Forsgren, Holmliden Kennet Pettersson, Ljusvattnet

Lövångers församlingsråd

Ordinarie ledamöter: Ove Berggren, Lövånger (ordf.) Berit Bäcke, Uttersjöbäcken Åsa Hägglund, Svarttjärn Lena Larsson, Vebomark Roland Eriksson, Broänge Stig Stefansson, Svarttjärn

 Ersättare: Karin Stenlund, Blacke Sofia Wallgren, Vebomark Fredrik Lumio, Lövånger Anna-Lena Karlsson Lindgren, Blacke Berit Persbo, Ytterbyn Mats-Olof Löfroth, Lövånger