Foto: Ulf Wikström

Viktiga dokument

Här hittar du några dokument som antagits och som pekar ut färdriktningen för pastoratet

Församlingsinstruktionen handlar om hur pastoratet ska bedriva sin verksamhet under de närmaste åren. Här kan du läsa församlingsinstruktionen i sin helhet (pdf)

Barnkonsekvensanalysen innehåller bland annat en kartläggning av barnens situation i dagens samhälle, liksom en del lokal statestik och en analys av hur pastoratet kan arbeta för att på bästa sätt tillgodose barns rättigheter och pekar ut ett antal förbättringsområden. Här kan du läsa barnkonsekvensanaalysen i sin helhet (pdf)