Dop i Lövånger

Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling. Det kallas så eftersom Jesus själv instiftade det. Dopet är också en viktig tradition.

Ska barnet döpas

Om ni tänker döpa barnet, kontakta då först pastorsexpeditionen och meddela när och var det är tänkt att dopet ska ske, liksom eventuella andra önskemål. Därefter kommer dopprästen att tan kontakt för att avtala en tid för ett dopsamtal. Under dopsamtalet pratar man igenom vad dopet innebär och hur det går till rent praktiskt. Ofta väljer man även då tillsammans vilka psalmer som ska sjungas och vem som ska göra vad under dopgudstjänsten.
Församlingen rekomenderar att dopet i första hand läggs in som en del i en huvudgudstjänst. Då blir dopet blir till en fest för hela församlingen. Vill man hålla dopet enbart i närvaro av den närmaste familjekretsen rekomenderas tider i anslutning till någon gudstjänst, exempelvis söndagar kl.13.00 eller 14.00, då präst, musiker och vaktmästare finns tillgängliga.

Vad innebär dopet

I samband med dopet frågar prästen efter barnets namn, men dopet är inte en namngivningsceremoni. Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller just denna människas liv.
Vattnet i dopfunten är en symbol för livet och en förutsättning för allt levande. Genom att tre gånger ösa vatten på barnets hjässa döper prästen ”i Faderns, Sonens och den helige Andens namn”. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet är Guds omfamning, Guds löfte om att vara med under alla livets dagar, oavsett vad som händer.
För föräldrarna är dopet många gånger också en tacksamhetshögtid, att man får bli föräldrar till just denna lilla människa. Föräldrarna känner så mycket glädje och förväntan. Och kanske även en del oro. Därför vill man ge sitt barn det bästa, en del av ett sammanhang som står för något gott och rymmer värderingar man sätter värde på. Allt det föräldrarna känner är omslutet av dopets löfte om trygghet.