Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Diakoni

Diakoni handlar om att tjäna de utsatta och möta människor i olika livssituationer, trösta och finnas till hands.

Diakoni innebär en omsorg om medmänniskorna i livets olika situationer. Jesus Kristus var en människa som osjälvisklt hjälpte andra och det är förebilden för diakonin inom Svenska kyrkan. När exempelvis sorgen drabbar någon församlingsbo finns alltid kyrkans diakon och präster tillgängliga som en lyssnande och tröstande medmänniska.
 
Församlingen bedriver ett även ett omfattande arbete  inom den sociala sektorn. Verksamheten leds av församlingens diakon och omfattar bland annat  hembesök hos ensamma och sjuka. Att få prata med någon som ger sig tid att lyssna är uppskattat och för många en av dagens verkliga höjdpunkter. 
Hembesöken genomförs av församlingens egen personal men även av personer knutna till ”väntjänsten”. En grupp som på ideell basis gör åtskilliga hembesök varje vecka.
 
Inom ramen för det diakonala arbetet ryms även flera återkommande arrangemang som exempelvis TrivselTräffen, ett uppskattat arrangemang som innefatta en stunds lättsam samvaro med en kortare andakt, mat och mycket prat. (se kalender för tidpunkt)
Diakonin är församlingens ansikte utåt även i andra sammanhang som exempelvis när det gäller samarbetet med andra lokala organiosationer och föreningsliv.