Foto: Magnus Aronsson / Ikon

Diakoni

Diakoni handlar om att tjäna de utsatta och möta människor i olika livssituationer, trösta och finnas till hands.

Diakoni innebär en omsorg om medmänniskorna i livets olika situationer. Jesus Kristus var en människa som osjälvisklt hjälpte andra och det är förebilden för diakonin inom Svenska kyrkan. När exempelvis sorgen drabbar någon församlingsbo finns alltid kyrkans diakon och präster tillgängliga som en lyssnande och tröstande medmänniska.
 
Församlingen bedriver ett även ett omfattande arbete  inom den sociala sektorn. Verksamheten leds av församlingens diakon och omfattar bland annat  hembesök hos ensamma och sjuka. Att få prata med någon som ger sig tid att lyssna är uppskattat och för många en av dagens verkliga höjdpunkter. 
Hembesöken genomförs av församlingens egen personal men även av ideella krafter knutna till församlingens diakonala arbete.
 
Social verksamhet innebär även att hjälpa de som på olika sätt är i behov av olika former av stöd. Denna verksamhet kan till stor del genomföras tack vare gåvor som slussas vidare till  hjälpbehövande. Läs mer här.
 
Kontakt: Emma Anklew
Telefon: 0914-437 08
E-post: emma.anklew@svenskakyrkan.se