Foto: Bettina Radler

Begravning och gravskötsel

Svenska kyrkan ska tillhandahålla en begravningsplats för alla som är bosatta i Sverige

Inför en begravning

Här finns några råd om vad man bör tänka på inför en begravning.

Begravning och visning

En begravning kan ske på olika sätt och anhöriga kan även samlas till bisättning eller visning

Bårtäcke

Bårtäcket används för att täcka kistan under begravningsceremonin

Kristen begravning

Under en kristen begravning överlämnas den döde i Guds händer

Burträsk kyrkogård

Begravningskostnader

Delar av en begravning är kostnadsfria medan andra bekostas av dödsboet

Gravplats och gravrätt

Burträsk församling har tre kyrkogårdar med minneslundar, kist- och urngravar

Mina egna önskemål

Till den som ordnar min begravning

Att vara ett stöd i sorgen

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig när man möter någon som sörjer

Gravskötsel

Anhöriga kan själva ombesörja skötseln eller överlåta den till kyrkogårdsförvaltningen.