Komministerparken
Foto: Ulf Wikström

Komministerparken

Verksamheten i komministerparken sommaren 2021 har startat med sommarlovskul, trivselkvällar och gudstjänster.

Komministerparken har fått sitt namn av att området en gång i tiden var komministerboställe. På gården bodde socknens komminister med familj och tjänstefolk. Av gårdens ursprungliga bebyggelse återstår idag endast rundlogen och kornbodarna. Bastanta timmerbyggnader som stått pall för väder och vind i mer än hundra år.

 

Carl olof rosenius

Carl Olof Rosenius, en av Sveriges mest lästa religiösa författare, är en av den svenska 1800-talsväckelsens främsta ledargestalter. Carl Olofs far, Anders Rosenius, var komminister i Burträsk under några år på 1830-talet. Familjen bodde då på komministerbostället, det vi idag kallar för Komministerparken.
Carl Olof växte upp i en omgivning starkt påverkad av nyläseriet, en väckelserörelse i norr- och västerbotten som präglades av Luthers skrifter. Hans far var känd som nyläsarpräst och under tiden i Burträsk fick han nog ofta besök i komministergården av en annan välkänd profil inom nyläseriet, Gerhard Gerhardsson från Bygdsiljum. Den unge Carl Olof  lyssnade nog när de båda männen samtalade, något som säkert kom att påverka hela hans gärning. Det även om han senare i livet förhöll sig tveksam till nyläseriet.