Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Komministerparken

Aktiviteter för barn, gudstjänster och trivselkvällar avlöser varandra i Komministerparken under sommarmånaderna.

 Komministerparken har fått sitt namn av att området en gång i tiden var komministerboställe. På gården bodde socknens komminister med familj och tjänstefolk. Av gårdens ursprungliga bebyggelse återstår idag endast rundlogen och kornbodarna. Bastanta timmerbyggnader som stått pall för väder och vind i mer än hundra år.

Idag används logen i första hand som konsert- och gudstjänstlokal. Under torsdagskvällarna, från slutet av juni till mitten av augusti, arrangeras trivselkvällar i logen med ett varierat program. Under samma period inbjuder församlingen även till gudstjänst vid ett antal tillfällen, gudstjänster som ofta innehåller en rejäl dos av sång och musik. Ett par dagar i veckan är serveringen öppen även dagtid. Förutom gott fika erbjuder sommarcaféet då även en möjlighet att göra ett och annat loppisfynd.

Sommarens program

Verksamheten i Komministerparken är avslutad för i år. Välkommen tillbaka nästa sommar.

 

Carl olof rosenius

Carl Olof Rosenius är en av Sveriges mest lästa religiösa författare och en av den svenska 1800-talsväckelsens främsta ledargestalter. Carl Olofs far, Anders Rosenius, var komminister i Burträsk under några år på 1830-talet. Familjen bodde då på komministerbostället, det vi idag kallar för Komministerparken.
Carl Olof växte upp i en omgivning starkt påverkad av nyläseriet, en väckelserörelse i norr- och västerbotten som präglades av Luthers skrifter. Hans far var känd som nyläsarpräst och under tiden i Burträsk fick han nog ofta besök i komministergården av en annan välkänd profil inom nyläseriet, Gerhard Gerhardsson från Bygdsiljum. Den unge Carl Olof  satt säkert och lyssnade när de båda männen samtalade. Det blev sedan något som kom att påverka hela hans gärning, även om han senare i livet förhöll sig tveksam till nyläseriet.