Foto: Ulf Wikström

Undervisning

Med Jesus som förebild vill vi möta människor i alla åldrar på deras nivå och ge kunskap om kristen tro med bibeln i centrum.

Vi vill använda oss av varierande och mångsidiga former av pedagogik, vilket ställer krav på kunniga och utbildade pedagoger.

Vi vill genom olika metoder låta alla sinnen beröras, med syfte att peka på Guds kärlek i Kristus.