Foto: Ulf Wikström

Mission

Som en del av Kristi kyrka i världen och Svenska kyrkan ska Burträsk-Lövångers pastorat på missionsbefallningens grund förkunna evangelium om Jesus Kristus, inbjuda till lärjungaskap och verka för fred, rättvisa, mänskliga rättigheter, god miljö och ett långsiktigt hållbart liv. En helhetssyn som ska få genomsyra arbetet i pastoratet. Vi skall verka för att missionsuppdraget utförs både lokalt och globalt.

 Utifrån denna grundsyn vill vi verka för:

-          Öppna verksamheter där människor lär känna kyrkan och församlingen på                ett välkomnande sätt som kan leda vidare till fördjupad tro och                                    engagemang.

-          Att skapa forum för tro- och livsfrågor i våra kyrkor

-          Att stödja Svenska kyrkans internationella hjälporganisationer

-          Att arbeta för miljö, fred och försoning, nationellt och internationellt