Foto: Ulf Wikström

Ett pastorat två församlingar

Burträsk-Lövångers pastorat som bildades första januari 2014, sträcker sig ett tiotal mil inåt landet från havets kala klippor till barrskogsbältets vidsträckta skogsmarker. Pastoratets består av två församlingar med en historia som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden.

Lövånger nämns redan 1314 i en förteckning över ärkestiftets församlingar. I början av 1400-talet upptas ”Lofuanger” som egen socken.  Kyrkan uppfördes i slutet av 1400-talet och 1649 genomfördes en utbyggnad av den västliga delen. Kyrkstugorna i närheten av kyrkan uppfördes till stora delar under 1600 och 1700-talet.

Burträsk församling bildades 1606 genom att ett antal byar avsöndrades från i huvudsak Skellefteå och Lövångers socknar. Vid bildandet var församlingen såväl befolkningsmässigt som geografiskt sett relativt liten. Under de kommande 170 åren överfördes ytterligare områden från Lövånger, Bygdeå och Umeå församlingar och 1776 hade såväl Burträsk- som Lövångers församlingar fått dagens utseende.

Inom Burträsk församling bor idag cirka 4000 personer, motsvarande siffra för Lövångers församling är cirka 2000 personer. Burträskbygden domineras av skogsnäringen och träindustrin medan Lövånger är en mer utpräglad jordbruksbygd med  indistuella inslag.

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i norra delen av Mellanbygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig. Själva kyrkorna är byggnader i trä eller sten, det är människorna i dem som gör mötesplatserna i församlingarna. Välkommen!