Foto: Andreas Möller

Diakoni

Diakoni är kristen tro i handling och gäller hela människan. Diakoni  vilar  på en människosyn där Jesu kärlek, omsorg, solidaritet och barmhärtighet blir tydliga. Att upprätta, befria och vara den svages röst är en viktig grund för att lyfta varje människa som Guds avbild i Kristus Jesus. Diakoni bygger på det behov av stöd och omsorg som finns hos människor i alla åldrar och är en angelägenhet för alla i arbetslaget och hela pastoratet. Vi vill skapa möten där människor och deras behov blir synliggjorda. Diakoni innebär också att samverka med olika aktörer i samhället för att stärka människovärdet och ge människor hopp.