Utsikt från Kvarnberget
Foto: Andreas Möller

Burträsk församling

Burträsks församling

Kyrkan från 1949 utgör symbolen för Burträsks församling där all verksamhet inom syftar till en delaktighet i byggandet av det ”goda samhället”, ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och där den kristna läran, de kristna värderingarna och respekten för individen utgör en grundläggande tanke.  Ett samhälle där varje människa ses som skapad till Guds avbild.