Västanträsk

Västanträsks byaförening äger och förvaltar byagården, byns gamla skolhus. Lokakerna utnyttjas i samband med gudstjänster och en rad andra aktiviteter.

Västanträsks byagård har under sin drygt hundraåriga historia bytt skepnad vid flera tillfällen. 1889 invigdes byggnaden som bönhus av komminister Herman Unaeus. Men redan under byggtiden fanns tankar på att det även skulle kunna fungera som skolhus och redan efter några år bänkade sig de första eleverna. Då bedrevs skolundervisning enbart under våren och med alla alla åldersgrupper samtidigt. Med tiden växte dock verksamheten och under en period i början av 1930 talet blev skolan för trång och eleverna i småskolan fick sin skolgång på annat håll i byn. Skolundervisningen pågick fram till 1967 då eleverna flyttades till Bygdeträsk.

Under 1980-talet ökade behovet av baromsorg i Västanträsk och byarna runt omkring. 1989 startade därför ett kommunalt dagis i lokalerna. Dagisverksamheten bedrevs i tio år och därefter har huset fungerat som byagård.
Västanträsk med byarna Blisterliden, Rönnbäcken, Storliden, Nybo och Holmliden, har tillsammans ett 70-tal hushåll. De flesta byborna är medlemmar i Västanträsks byaförening som äger och förvaltar byagården. Förutom att lokalerna används för byns egna angelägenheter och gemensamma fester, hyrs byagården ut för privata fester, lägerverksamhet och annan övernattning. Ungdomarna i byn har fri tillgång till lokalerna i övre plan som nyttjas spontant på kvällar och helger.
Byagården i Västanträsk har över lag hög standard. I nedre plan finns förutom ”bönsalen”  även dusch, toaletter, kök och serveringsutrymmen, I bönsalen, med 80 sittplatser, finns en vikvägg som avdelar rummet framför altarmålning och predikstol när lokalen används för andra ändamål.