Foto: Iris Sjöström

Vallens kapell

Kapellet i Vallen invigdes 1940. Inför kapellets 60-årsjubileum gjordes en omfattande renovering och en ny altartavla signerad Barbro Frimodig kom på plats. Kapellet ägs och förvaltas av byborna via en kapellstiftelse.

Östra Vallens kapellstiftelse bildades den 8 september 1936. Dess stiftare betrodde framtida styrelser med uppgiften att, i enlighet med stadgarna, varaktigt förvalta Vallens kapell.

I 80 år har verksamhet med gudstjänster, barntimmar, syförening och liknande, hållits i kapellets stora och lilla sal. Samma år som kapellet skulle fira 60-årsjubileum gjordes en omfattande renovering, där många bidrog med arbete. Byns föreningar hjälptes åt för att få ett vackert kapell. Finansieringen gjordes även med gåvor och olika arrangemang.

År 1999 renoverades Vallens kapell invändigt av kyrkokonservator Ragnar Lundberg och Töre-målaren Erik Lindberg. Ragnar Lundberg överlämnade ett processionskors till kapellet i samband med återinvigningen den 19 dec. 1999.

Kapellets altartavla invigdes också den 19 dec. 1999, konstnär Barbro Frimodig. Altarduk, broderad av Ingrid Lundkvist, invigdes 19 dec. 1999. Predikstolsklädet, också vävt och broderat av Barbro Frimodig, invigdes i feb. 2000.