Det krävs koncentration för att lösa uppgiften tillsammans
Foto: Iris Sjöström

TT i Lövånger

TT är mötesplatsen för årskurs 6 och uppåt på Annagården varannan tisdag (jämna veckor) efter skolan - 17.30

"TT" står för tisdag, tonåringar, tro, trevligt, träff...
Här planerar vi tillsammans många olika aktiviteter, som bakning, pyssel, lek, spel, utflykter och annat. Vi börjar med att fika och varje gång avslutar vi med en stilla stund med tankar om livet och tron.

En av de godaste aktiviteterna har varit tårtbakartävling...

Foto: Iris Sjöström

Vi som jobbar med TT: