Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger

Burträsk-Lövånger pastorat bildades 2014, när de två församlingarna gick ihop till en administrativ enhet. Ett pastorat beskrivs kanske bäst som just det - en administrativ enhet.

Målet är en ökad samverkan och en större samsyn i administrativa funktioner för både förtroendevalda, begravningsverksamhet och församlingsverksamhet. Pastoratets funktion är alltså stödjande för att förenkla församlingarna att utföra dess grundläggande uppgifter. 


Rent organisatoriskt ser det ut såhär: 

Kyrkofullmäktige
Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet. Läs mer. 

Kyrkorådet
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Det har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation. Läs mer. 

Församlingsråd
I båda församlingarna finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Läs mer. 

Ledningsgrupp
Kyrkoherden är verksamhetsledare och ansvarig för verksamhetens ledningsgrupp som bland annat består av lokala arbetsledare och chef för begravnings- och fastighetsförvaltning. Läs mer.