STOR & liten i Lövånger

Stor och liten riktar sig till de allra minsta (vanligast att barnen är mellan 0-5 år) och deras föräldrar. Vi träffas tisdagar 9.00-12.00 på Annagården i Lövånger. Höstuppstart tisdag 26 september. Familjer ser olika ut välkommen med den som är din!

Du som är ”stor” kanske uppskattar en kopp kaffe och smörgås, att knyta nya kontakter, att dela det som är alla föräldrars glädje och oro och att få lyfta över din lilla i en annans famn en stund?
Du som är ”liten” kanske gillar en sångstund, att lära dig en ny ramsa, att leka sida vid sida med andra barn och en banan som mellis?
Vi kan tillsammans bjuda in en gäst som talar på ett givet tema, skapa något, göra en utflykt eller ta en promenad. Det finns stora möjligheter för gruppen att själva utforma mötesplatsen.

Stor och liten är en av församlingens många mötesplatser. På stor och liten är det alltid drop in och ut som gäller beroende på hur tiderna passar deltagarna. Det går bra att komma varje vecka under en period likaväl som en gång i månaden. Så klart kan en annan vuxen än barnens föräldrar också komma, ex. mormor/farfar. Som en del i ett kristet vardagsliv ber vi bön eller sjunger en kristen barnsång vid samlingarna men vi vill förtydliga att alla som vill ta del av gemenskapen är välkomna oavsett religionstillhörighet/ livsåskådning, om du är sökare, troende eller icke troende.

Ingen ska utestängas från att delta av ekonomiska skäl, därför bjuder vi på fikat och tar emot en frivillig gåva som går tillbaka till verksamheten. 

På Facebook finns gruppen ”Lövångers Stor och Liten”- gå gärna med för mer information inför träffarna.

Vi som jobbar med STOR & liten: