S:ta Cecilia kapell på Burträsk begravningsplats betraktad med en klase röda rönnbär i förgrunden
Foto: Ulf Wikström

S:ta Cecilias kapell

När man utvidgade kyrkogården i Burträsk på 1910-talet föddes tanken på att bygga ett begravningskapell.

Gravkapellet invigdes 1918 och var då anpassat till den dåvarande kyrkan. Det syns bland annat på de stora fönstrens form och inramning, paneltypen och portalutsmyckningen. Kapellet står därför idag som en påminnelse om den kyrka som fick sin klassicistiska utformning under 1820-talet och som brann ner till grunden julen 1945.
Under sin drygt 100-åriga historia har flera om- och tillbyggnader gjorts och samtidigt har även kapellets interiör förändrats. Den senaste större förändringen ägde rum 2006 då en ny orgel installerades. Orgeln har tio stämmor och byggdes 1991 av den ansedde orgelbyggaren Walter Thyr. Det är ett vackert instrument i ljuslaserat trä med dekorationsmålningar av konstnären Gunvor Westelius.

Sedan den nya orgeln tagits i bruk ändrades även namnet till S:ta Cecilias kapell, efter musikernas skyddshelgon Sankta Cecilia. Namnändringen har inneburit att kapellet nu inte enbart används vid begravningar utan även i samband med vigslar och andra sammankomster.

Tillgänglighet i S:ta Cecilias kapell

Hitta till S:ta Cecilias kapell här
(kapellet nås med bil men huvudparkeringen är kyrkans parkering)

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Anvisade handikappparkeringar