S. Renbergsvattnets skola

Södra Renbergsvattnets gamla skolhus står årligen som värd för ett par gudstjänster. För några år sedan renoverades och handikapp- anpassades lokalerna i den byggnad som såg dagens ljus vid förra sekelskiftet.

Vid ett möte i Södra Renbergsvattnet 1898 beslutade byborna att bygga ett skolhus i byn. Skolan skulle bli en prydnad för byn och i ett protokoll från tiden för byggnationerna finns ett beslut om att dörrarna skulle tillverkas efter ”fransk stil”. Byamännen skänkte det virke som behövdes och i september år 1900 kunde de första förväntansfulla eleverna bänka sig. 
Det gamla skolhuset ägs idag av Södra Renbergsvattnets skolhusförening och inrymmer förutom en bönsal även kök och serveringsrum. För några år sedan genomförde föreningen en omfattande renovering och handikappanpassning av lokalerna. En ramp för rörelsehindrade kom på plats vid entrén, köksdelen byggdes om och moderniserades och en handikappanpassad toalett byggdes i den del av byggnaden som tidigare delvis nyttjats av idrottsföreningen.
Skolan används relativt flitigt bland annat i samband med olika studiecirklar och möten av olika slag. Föreningen arrangerar även egna sammankomster och skolhusets bönsal har även nyttjats för dop vid flera tillfällen, liksom när Frälsningsarmén besökt byn.