Rotsjöns Bönhus

Sedan slutet av 1940-talet har bönhuset i Rotsjön utgjort något av ett nav i byn. Där firas inte bara ett flertal gudstjänster varje år, bönhuset står även som värd för en del andra sammankomster där byborna träffas och umgås under trivsamma former

Bönhuset i Rotsjön stod klart 1947 och har sedan dess varit flitigt använt. I Rotsjön har man årligen, under de senaste åren, stått som värd för en julfest söndagen före advent och en gudstjänst annandag jul. Gudstjänst har man även firat i samband med årsmötet under mars månad, på svenska flaggans dag och i samband med en årligen återkommande sommarfesten. När det gäller fastegudstjänsten turas man om med Övre Fäboliden att stå för värdskapet.