Övre Fäboliden

Redan när skolan i Övre Fäboliden var ny i början av 1900-talet samlades byborna där till gudstjänst. Efter det att undervisningen upphörde i början av 50-talet har skolhuset fungerat som bönhus.

Under stora delar av 1900-talet var Robertsfors AB den dominerande arbetsgivaren i bygden. Bolaget insåg tidigt nyttan av att barnen fick möjlighet att gå i skola och lära sig skriva, läsa och räkna. Därför uppförde och inredde företaget ett flertal skolor, däribland skolan i Övre Fäboliden.
När den stod klar 1906 överlämnades den till Burträsks skoldistrikt och därefter pågick skolundervisning i byggnaden fram till 1951 då eleverna flyttades till Storbrännan. Ansvaret för skolhuset övertogs då av byamännen i Övre Fäboliden och Tallträsk genom föreningen Övre Fäbolidens skolhusförening.

Skolhuset är bevarat i originalskick och kan berätta om hur det såg ut i en skola under första halvan av 1900-talet. Bland annat finns orgel, kateder och bokskåp bevarade liksom ett flertal betygsböcker och andra böcker med anknytning till skolan i Övre Fäboliden.
Skolan inrymmer idag även en mindre utställning som berättar om skoltiden, samt en fotoutställning med bilder från Tallträskbygden i svunna tider. Under de senaste åren har även flera föremål från skoltiden återbördats till skolan, föremål som i samband med att undervisningen upphörde såldes eller skänktes bort.
Byborna i Övre Fäboliden, Tallträsk och Gurkoträsk hjälps åt med underhållet av skolhuset som är ytterst välhållet. Under de senaste åren har ett flertal mer omfattande insatser gjort, bland annat har huset fått nytt tak och gamla elledningar har bytts mot nya och säkrare.